Nagrodzą działania społeczników. Rusza konkurs „Pozarządowy Szczecin”

W tym trudnym dla wszystkich roku mieszkańcy Szczecina udowodnili, że potrafią wspólnie pomagać innym. Wyróżniające się działania zostaną nagrodzone w konkursie „Pozarządowy Szczecin”.

– Celem konkursu jest pokazanie jak wielka jest moc społeczników – organizacji pozarządowych czy „wolnych elektronów” tworzących grupy nieformalne. Ludzi, którzy chcą działać i nie zrażają się przeciwnościami losu, których zresztą w tym roku nie brakowało – mówi Jan Karpierz z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. – Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu Szczecina, działających na terenie miasta i prowadzących swoje inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności. Chcemy zaprezentować i nagrodzić najlepsze, najbardziej oddziałujące na mieszkańców Szczecina projekty i inicjatywy, które były realizowane od września 2019 do września 2020 roku.

Nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach:

  1. Projekt społeczny – inicjatywa na rzecz określonej przez organizację pozarządową grupy, bez względu na sferę pożytku, w której była realizowana;
  2. Akcja społeczno-obywatelska – inicjatywa uczestnika podejmowana wraz z mieszkańcami, gdzie zaangażowanie w akcję mieszkańców jest na dużym poziomie i jest jego kluczowym elementem;
  3. Projekt społeczno-obywatelski – zadanie/inicjatywa/działanie/akcja realizowana na rzecz mieszkańców Szczecina, mająca na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków  pandemii koronawirusa, odpowiadająca ich potrzebom obecnie i w przyszłości.

Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane przez Kapitułę Konkursu składająca się z minimum czterech członków (m.in. z Fundacji Sektor 3, Urzędu Miasta Szczecin, Szczecińskiej Rady Pożytku Publicznego oraz przedstawiciela mieszkańców Szczecina). Kapituła może również przyznać nagrodę specjalną.

W każdej kategorii nagrodą główną jest bon o wartości 2000 zł, który może zostać przeznaczony na sfinansowanie potrzeb (celów statutowych) wskazanych przez nagrodzoną organizację/grupę nieformalną. Przyznane zostaną również wyróżnienia (po 2 w każdej kategorii) w postaci bonu o wartości 400 zł. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 4 grudnia 2020 r. podczas Gali Obywatelskiej.

Do konkursu można zgłosić dowolną ilość uczestników i inicjatyw zrealizowanych w terminie od 1 września 2019 r. do 30 września 2020 r. Zgłoszenie uczestnika dokonywane jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego:

  1. Za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub składając go osobiście w biurze Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie,
  2. przesyłając podpisany skan formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl.

Zgłoszenia można przesyłać w terminie od 1 do 30 października 2020 r. włącznie (obowiązuje data wpływu zgłoszenia). Inne formy przyjmowania zgłoszeń nie będą uwzględniane. Z regulaminem można się zapoznać TUTAJ.

Organizatorami konkursu „Pozarządowy Szczecin” są Fundacja Sektor 3 oraz Gmina Miasto Szczecin.

Fot. Materiały promocyjne organizatora

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl