Na terenie Szczecina są 42 pomniki przyrody, ale wkrótce może dojść 6 kolejnych

Z odpowiedzi udzielonej na interpelację radnej Agnieszki Kurzawy z PiS wynika, że obecnie trwa postępowanie w sprawie ustanowienia w Szczecinie sześciu nowych pomników przyrody.

W piśmie skierowanym do Prezydenta Szczecina radna podkreśla, że Szczecin jest miastem szczególnym „ze względu na swoją historię, zabytki, ale także okazałe tereny zielone”. W związku z tym, zwróciła się z prośbą o przesłanie listy pomników przyrody wraz z ich lokalizacją oraz zapytała czy w najbliższym czasie mogą zostać ustanowione nowe.

Odpowiedzi na interpelację udzieliła wiceprezydent Szczecina Anna Szotkowska, która poinformowała, że na terenie miasta Szczecina aktualnie są 42 pomniki przyrody: 1 mszar, 2 głazy narzutowe, 28 drzew pojedynczych, 9 grup drzew oraz 2 aleje drzew. Ich dokładną listę wraz z lokalizacjami można znaleźć TUTAJ.

Zastępczyni Prezydenta Szczecina dodała, że obecnie trwają postępowania w sprawie ustanowienia kolejnych sześciu pomników przyrody. Taki status mogą zyskać wkrótce: dąb szypułkowy przy ul. Niedźwiedziej 14-17, aleja 29 szt. dębów szypułkowych przy ul. Szwedzkiej, aleja 10 szt. jarzębów szwedzkich przy ul. Rodziewiczówny, cis pospolity, kasztanowiec zwyczajny i 2 szt. platanów klonolistnych przy al. Wojska Polskiego 115a, dąb szypułkowy przy ul. Chabrowej 3 oraz miłorząb japoński przy al. Powstańców Wlkp. 72.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl