Na co wydamy prawie 13 mln zł? Rusza kolejna edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

15:13
Szczeciński Budżet Obywatelski 2020
Fot. Urząd Miasta Szczecin

W tym roku przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców na realizację projektów w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 potrwa od 5 czerwca do 5 lipca.                    

Projekty mieszkańców złożone w ramach SBO 2020 umożliwią tworzenie w mieście nowych atrakcji i udogodnień, ale także organizację ciekawych wydarzeń, warsztatów czy zajęć dla dzieci.

Jedną z podstawowych zmian w tegorocznym budżecie obywatelskim jest możliwość zgłaszania nie tylko działań inwestycyjnych, tak jak było do tej pory, ale również działań tzw. miękkich – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca Prezydenta Szczecina. – Mamy nadzieję, że ta możliwość zachęci mieszkańców do przelewania swoich pomysłów na papier i w efekcie ich realizacji.

W związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym, wyższa będzie też kwota przeznaczona na realizację zadań (12,72 mln zł) oraz wprowadzone zostaną listy poparcia dla projektów. Dzięki konsultacjom z mieszkańcami miasto zdecydowało się też m.in. na wprowadzenie podziału na projekty lokalne i ogólnomiejskie. Każdy mieszkaniec Szczecina może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji.

Projekty zostały podzielone na:

ogólnomiejskie, czyli takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy. Zostało na nie przeznaczone 30% środków (3,816 mln zł).

lokalne, na które przeznaczono 70% środków (8,904 mln zł). Podział środków został rozdysponowany pomiędzy 22 obszary lokalne na podstawie ilości mieszkańców poszczególnych obszarów oraz ich powierzchni.

Szczegółowe informacje na temat podziału miasta na poszczególne obszary i kwot im przyporządkowanych można znaleźć na stronie www.sbo.szczecin.eu.

Wnioski do SBO 2020 można składać od 5 czerwca (od godz. 09.00) do 5 lipca 2019 r.  (do godz. 15.30) na dwa sposoby: przez internet (logując się na stronie www.sbo.szczecin.eu) lub tradycyjnie (składając wypełniony formularz zgłoszeniowy w siedzibie Urzędu Miasta lub w filii Urzędu).

Wraca Akademia SBO

W tym roku również nie zabraknie działań dla mieszkańców w ramach Akademii SBO, które tym razem poprowadzi Stowarzyszenie Edukacyjno–Artystyczne Oswajanie Sztuki.

Uczestniczyliśmy już w konsultacjach nowego regulaminu SBO – mówi Paulina Stok–Stocka ze stowarzyszenia Oswajanie Sztuki. – Wiemy że tegoroczne zmiany są rewolucyjne, ale dobrze oceniane i wyczekiwane przez mieszkańców, dlatego już od przyszłego tygodnia będziemy startować z pierwszymi spotkaniami.

Miasto szuka osób do dwóch zespołów

Wszystkie zgłoszone projekty będą weryfikowane pod kątem możliwości jego realizacji i zgodności z zasadami. Oprócz pracowników Urzędu Miasta Szczecin w tym procesie będą uczestniczyć dwa współpracujące ze sobą zespoły: „Zespół Opiniujący”, który tworzą mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Rad Osiedli oraz Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin oraz „Zespół Odwoławczy”, w skład którego wejdą autorzy zwycięskich projektów SBO oraz osoby zasiadające w Zespole Opiniującym w poprzednich edycjach.

Efektem pracy obu zespołów oraz pracowników magistratu będzie przygotowanie listy projektów przeznaczonych do głosowania przez mieszkańców.

Do Zespołu Opiniującego SBO 2020 poszukiwani są:

przedstawiciele mieszkańców, którzy chcieliby społecznie pomóc w opiniowaniu nadesłanych projektów do SBO 2020,

przedstawiciele Rad Osiedli z zastrzeżeniem, że przedstawicielem nie może być Radny Miasta Szczecin. Tylko jeden przedstawiciel jednej Rady Osiedla może zostać członkiem Zespołu Opiniującego – w przypadku wylosowania dwóch przedstawicieli decyduje kolejność losowania.

Do Zespołu Odwoławczego SBO 2020 poszukiwani są:

 – autorzy zwycięskich projektów poprzednich edycji SBO,
– osoby, które zasiadały w Zespole Opiniującym projekty SBO w poprzednich edycjach.

Zainteresowani powinni wypełnić i podpisać właściwy formularz zgłoszeniowy (dotyczący działania w Zespole Opiniującym lub Zespole Odwoławczym), a następnie dostarczyć go do 12 czerwca 2019 r. do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie.

Członkowie zostaną wybrani w formie losowania spośród nadesłanych zgłoszeń w poszczególnych kategoriach. Uwaga! Jedna osoba nie może być członkiem obu zespołów.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 91 42 45 000 lub pod adresem: sbo2020@um.szczecin.pl

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl