Muzeum Olimpizmu w Uniwersytecie Szczecińskim uroczyście otwarte!

29 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Olimpizmu w Uniwersytecie Szczecińskim, które jest zlokalizowane al. Piastów 40b, blok 6. Inicjatorem powstania muzeum jest dr hab. Jerzy Eider, prof. US od lat związany z Wydziałem Kultury Fizycznej i Zdrowia US.


W wydarzeniu udział wzięli: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Andrzej Skrendo – Prorektor ds. Nauki, dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US – Prorektor ds. Organizacji, dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US – Prorektor ds. Studenckich, mgr inż. Andrzej Jakubowski – Kanclerz, mgr Andrzej Kuciński – Kwestor. Swoją obecnością wydarzenie uświetnił także Pan Ryszard Stadniuk- Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Źródło: Uniwersytet Szczeciński

Dzisiejsze wydarzenie otwarcia Muzeum Olimpizmu jest wyjątkowe, gdyż możemy podziwiać trud obecnych dziś sportowców. Gdy podziwiamy przekazane przez państwa pamiątki, od razu nasuwają się wspomnienia i emocje tych wyjątkowych chwil, wygrywanych medali i pucharów. Ta ekspozycja jest niezwykła, gdyż pokazuje szczególnie młodym ludziom, że mieszkając w Szczecinie oraz województwie zachodniopomorskim, można robić karierę sportową, zdobywać najwyższe laury, tak jak to robili i robią obecni dziś sportowcy i trenerzy. Pragnę także podkreślić, że Muzeum Olimpizmu jest unikatowe, gdyż jest jedynym w Polsce muzeum uniwersyteckim prezentującym osiągnięcia sportowe. Myślę, że to muzeum będzie żywą wizytówką historii, roli sportu i olimpizmu w naszym szczecińskim środowisku – czytamy na stronie Uniwersytetu Szczecińskiego wypowiedź rektora.

W imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej Pan Stanisław Kopeć – Prezes ZRO przekazał, na ręce dr hab. Marty Stępień-Słodkowskiej, prof. US -i Dziekan WKFiZ,  podziękowanie dla Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia US za owocną pracę i zaangażowanie w promowanie wartości i zaangażowanie w promowanie wartości olimpijskich i dokonań Polskich Olimpijczyków w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2002-2022.

Szczególne podziękowanie otrzymał także dr hab. Jerzy Eider, prof. US za dwadzieścia lat pracy na rzecz olimpizmu. Na wniosek Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, Polski Komitet Olimpijski w uznaniu zasług dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego przyznał dr. hab. Jerzemu Eiderowi, prof. US szczególne wyrażenie jakim jest Złoty Medal za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego.

Muzeum Olimpizmu jest uhonorowaniem naszych absolwentów, którzy studiowali na Uniwersytecie Szczecińskim, a wcześniej w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Na dziś, naszą uczelnię ukończyło 32 absolwentów, w tym 20 olimpijczyków, 4 paraolimpijczyków, 6 trenerów, 2 fizjoterapeutów i 1 sędzia – pani Joanna Uracz, która specjalnie przyjechała z Norwegii na dzisiejsze wydarzenie, gdzie jest trenerem kadry narodowej. Bardzo cieszę, że aż 20 naszych olimpijczyków, mimo wielu obowiązków przyjęło zaproszenie na to spotkanie. Dziś otrzymałem także  kolejne torby z pamiątkami, które myślę, że poszerzą muzeum o kolejne sale – stwierdził dr hab. Jerzy Eider, prof. US, Dyrektor Muzeum Olimpizmu.

Podczas uroczystego wydarzenia zostały także wręczone listy gratulacyjne dla olimpijczyków, którzy przekazali swoje pamiątki. Po zakończeniu ceremonii otwarcia wszyscy uczestnicy udali się na zwiedzanie muzeum, które rozpoczęło się od symbolicznego przecięcia wstęgi.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl