Można składać wnioski o „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75″ na rok 2021

Od 8 marca opiekunowie osób dotkniętych chorobą Alzheimera mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia na rok 2021. Podobnie jak w ubiegłych latach można uzyskać do 3000 zł wsparcia. 

„Bon opiekuńczy: Alzheimer 75″ to świadczenie pieniężne, skierowane do osób, które sprawują opiekę nad seniorami, którzy ukończyli 75 rok życia i mają zdiagnozowaną chorobę Alzheimera.

Do uzyskania świadczenia konieczne jest złożenie wypełnionego wniosku, do którego należy dołączyć zaświadczenie od lekarza psychiatry, neurologa lub geriatry, potwierdzające, że senior jest objęty świadczeniami zdrowotnymi i zawierające informacje dotycząca rozpoznania choroby z określeniem oznaczenia jednostki chorobowej. Do wniosku należy także dołączyć ankietę informacyjną.

Jeśli senior korzystał ze świadczenia w minionych latach nie ma potrzeby dostarczania nowego zaświadczenia lekarskiego. W tym przypadku wystarczy złożyć wniosek wraz z ankietą.

Gdzie można składać wnioski?

W roku 2021 wnioski będą przyjmowane od 8 marca do 30 listopada w Szczecińskich Centrum Świadczeń w dwóch punktach:

  • W głównej siedzibie przy ul. Bł. Wincentego Kadłubka 12;
  • W filii na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39-40 (budynek UM).

Świadczenie będzie wypłacane w maksymalnie trzech transzach po 1000 zł każda:

  • I transza – od dnia  05.2021 r. do dnia 30.05.2021r. – Opiekunom, którzy złożyli wniosek do 30 kwietnia 2021 r.;
  • II transza – od dnia 10.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.– Opiekunom, którzy uzyskali prawo do świadczeń w ramach I transzy, a sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie oraz osobom, które złożyły wniosek w terminie do 31 sierpnia 2021 r.;
  • III transza – od dnia 10.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.– Opiekunom, którzy uzyskali prawo do świadczeń w ramach I i II transzy, a sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie oraz osobom, które złożyły wniosek w terminie do 30 listopada 2021r.

W roku 2020 ze świadczenia skorzystało 763 opiekunów, do których w sumie trafiło niemal 2 mln złotych wsparcia.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania są dostępne na stronie Szczecińskiego Centrum Świadczenia w zakładce Bon Opiekuńczy Alzheimer 75.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl