Można już zgłaszać kandydatury do tytułu „Ambasador Szczecina”

W tym roku kandydatury do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” można zgłaszać do 31 maja. Ruszył też nabór na członków Kapituły.

Kandydatury i zgłoszenia

Do honorowej nagrody mogą być nominowani kandydaci (osoby lub grupy osób), których osiągnięcia przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Szczecina w kraju i za granicą. Dozwolone jest także zgłaszanie instytucji lub obiektów ruchomych (pojazdy, statki, żaglowce itp.), których działalność promuje miasto Szczecin.

Do zgłaszania kandydatur uprawnione są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (z wyłączeniem członków Kapituły), osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta (sala 62).  Wypełniony wniosek można złożyć na trzy sposoby: osobiście w kancelarii Biura Obsługi Interesantów (sala 62), przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub wysłać mailem na adres boi@um.szczecin.pl.

Zostań członkiem kapituły

Rozpoczął się już także nabór na członków Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”. Mieszkańcy Szczecina zainteresowani wzięciem udziału w obradach Kapituły powinni do 19 kwietnia 2019 roku wysłać swoje zgłoszenie (musi zawierać imię, nazwisko oraz adres zwrotny) na adres ambasadorszczecina@um.szczecin.pl. W skład Kapituły wejdą trzy osoby, których nazwiska zostaną wylosowane spośród nadesłanych zgłoszeń.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl