Można już zgłaszać kandydatury do Rad Osiedli w Szczecinie

Można już zgłaszać kandydatury osób, które chcą zaangażować się w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Wybory do Rad Osiedli w Szczecinie odbędą się 7 kwietnia br.

Kandydat do Rady Osiedla musi mieć ukończone 18 lat, posiadać polskie obywatelstwo, być ujęty w rejestrze wyborców Miasta Szczecin oraz mieszkać na terenie osiedla, które chce reprezentować.

Kandydatów na członków Rady Osiedla może zgłosić każdy mieszkaniec danego osiedla, ale zainteresowane osoby mogą zgłaszać się również samodzielnie. Zgłoszenia w formie pisemnej powinny zawierać: imię i nazwisko kandydata, nr PESEL, wykształcenie, zawód, adres i numer telefonu. Do każdego zgłoszenia należy również dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Zgłoszenie musi być także poparte podpisami co najmniej dwudziestu mieszkańców danego osiedla, którzy posiadają prawo wybierania. Kandydatury przyjmowane będą do 17 marca br.

Spośród zgłoszonych osób, już 7 kwietnia br. mieszkańcy wszystkich osiedli wybiorą swoich reprezentantów w Radach Osiedli (ich kadencja potrwa pięć lat).

Na terenie Szczecina działa 37 Rad Osiedli. Większość z nich liczy piętnastu członków, w dwóch (Gumieńce i Pogodno) jest to dwadzieścia jeden osób. Do ich zadań należy między innymi inicjowanie i wspieranie działań mających poprawić jakość życia na osiedlu, wnioskowanie do organów Miasta w ważnych sprawach dla mieszkańców (np. dotyczących komunikacji, inwestycji czy infrastruktury), a także opiniowanie projektu Budżetu Miasta i uchwał dotyczących danego osiedla. Dodatkowo, każda Rada Osiedla dysponuje budżetem na inwestycje osiedlowe, który od najbliższej kadencji będzie wynosił milion złotych do wykorzystania w ciągu pięciu lat.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rad Osiedli przyjmuje Miejska Komisja Wyborcza w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 159 (prawe skrzydło), w godz. 8.00 – 15.00, tel. 91 422 24 36, 91 42 45 226.

Więcej informacji na temat terminów, zasad i przebiegu wyborów, a także gotowe druki zgłoszeniowe można znaleźć na stronie: www.szczecin.pl/wybory

Autor: KR szczecin@infoludek.pl