Można już zgłaszać kandydatów do tytułu „Ambasador Szczecina”

13:44

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń w ramach tegorocznej edycji honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.

Na kandydatury Urząd Miasta czeka do 31 maja br. Tytuł może być przyznany zarówno osobie, jak i grupie osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Szczecina w kraju i za granicą. Zgłoszone mogą być również instytucje bądź obiekty ruchome takie jak pojazdy, statki, żaglowce itp., których działalność i wizerunek promują Szczecin.

Zgłoszenia

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą wniosku, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta (sala 62). Wypełniony wniosek można złożyć w kancelarii Biura Obsługi Interesantów (sala 62), przesłać pocztą pod adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: boi@um.szczecin.pl

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem członków Kapituły, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Kapituła

Wraz z przyjmowaniem kandydatur, rozpoczął się nabór na członków Kapituły honorowego tytułu Ambasador Szczecina. Wszyscy mieszkańcy Szczecina, którzy chcieliby mieć wpływ na decyzję kto zostanie „Ambasadorem Szczecina” 2017, mogą wziąć udział w obradach Kapituły. Wystarczy do 20 kwietnia br., wysłać swoje zgłoszenie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zwrotnego, na adres ambasadorszczecina@um.szczecin.pl

Spośród nadesłanych zgłoszeń wylosowanych zostanie trzech mieszkańców Szczecina, którzy wejdą w skład Kapituły.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin