Morskie Centrum Nauki: widać już zarys betonowej kuli planetarium [zdjęcia]

Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na razie idzie zgodnie z planem, ale ze względu na epidemię koronawirusa realizacja inwestycji może się opóźnić. Wykonawca musiał ograniczyć liczbę pracowników, a do tego mogą dojść jeszcze problemy z dostawą materiałów budowlanych.

Firma Erbud S.A., która jest generalnym wykonawcą inwestycji, ograniczyła liczbę pracowników zaangażowanych na placu budowy do 50 osób. Wprowadzone zostały też specjalne procedury związane z bezpieczeństwem. – Codziennie bada się temperaturę ciała pracowników, którzy muszą przy wejściu do firmy zdezynfekować dłonie – informuje Jarosław Dobrzyński, rzecznik prasowy Morskiego Centrum Nauki. – Na terenie budowy rozmieszczono również mobilne umywalki oraz tablice informacyjne przypominające o szczególnych warunkach zachowania bezpieczeństwa. Zdecydowano, że odbiory techniczne poszczególnych etapów prac odbywają się w czasie przerw.

Znaczących opóźnień nie ma

Dodatkowe środki bezpieczeństwa wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa spowolniły nieco tempo prac, ale żadnych znaczących opóźnień na razie nie ma. Do tej pory ukończone zostały następujące etapy budowy: po wypompowaniu wody i usunięciu odsłoniętych podczas wykonywania wykopu przedwojennych elementów konstrukcyjnych (prace z użyciem ekipy nurków), wbito ponad 500 pali żelbetonowych, wykonano wykop i tzw. ściankę szczelną. Zrealizowano też prace przy instalacji podposadzkowej i betonowanie tzw. korka, a także izolację płyty fundamentowej piwnicy i ścian podziemia. Na ukończeniu jest płyta fundamentowa parteru, ściany i słupy części podziemnej. W kolejnych dwóch tygodniach wykonawca zajmie się m.in. zbrojeniem i betonowaniem płyty parteru, wykonaniem słupów i ścian parteru, zbrojeniem stropu nad pierwszym piętrem, a także szalowaniem i zbrojeniem planetarium.

Możliwe problemy z dostawami materiałów

Ze względu na trwającą epidemię generalny wykonawca Morskiego Centrum Nauki spodziewa się ograniczeń w dostawach niektórych materiałów (m.in. stali i cementu). O ewentualnych opóźnieniach będzie na bieżąco informował inwestora.

– Największym zagrożeniem dla naszej inwestycji, podobne jak dla całej polskiej gospodarki, jest epidemia koronawirusa – mówi Witold Jabłoński, dyrektor Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. – Monitorujemy na bieżąco stan prac na budowie MCN. Staramy się przewidzieć ewentualne problemy, tak aby w miarę naszych możliwości szybko im zaradzić. Mimo zaangażowania pracowników Morskiego Centrum Nauki i generalnego wykonawcy – firmy ERBUD S.A. nie da się dziś przewidzieć możliwych skutków pandemii i ich wpływu na realizację inwestycji. Na razie nie mamy istotnych opóźnień. Generalny wykonawca zobowiązany jest do cyklicznego raportowania na temat postępów prac i ewentualnych zagrożeń.

Widać już zarys kuli planetarium

Postęp prac na budowie Morskiego Centrum Nauki widać gołym okiem. Uwagę zwracają pochylone elementy konstrukcji żelbetonowych, które sprawią, że bryła budynku przypominać będzie kadłub wielkiego statku. Ciekawym elementem konstrukcyjnym jest także planetarium na 87 widzów w kształcie kuli, w którym odbywać się będą projekcje filmów, pokazy i występy artystyczne.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakończenie prac przy wartej 132,9 mln zł inwestycji jest planowane na pierwszą połowę 2021 roku.

Projekt wystawy stałej pozytywnie oceniony przez komisję 

Jak informowaliśmy w marcu br., do przetargu na wykonanie wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie stanęła tylko jedna firma. Oferta złożona przez Trias Avi opiewała na 28,28 mln zł i mieściła się w budżecie założonym przez inwestora. Komisja przetargowa pozytywnie oceniła projekt wystawy, więc jeśli do 10 kwietnia br. firma złoży wszystkie wymagane dokumenty, to możliwe będzie podpisanie umowy. Dopiero wtedy inwestor będzie mógł zaprezentować publicznie wizualizację wystawy.

Przypomnijmy, że do zadań wykonawcy wystawy stałej należeć będzie wykonanie, dostarczenie, zamontowanie, uruchomienie i serwis ponad 200 eksponatów (według wersji roboczej koncepcji wystawy Morskiego Centrum Nauki), rozmieszczonych na trzech piętrach powstającego budynku. Wybrana firma będzie miała na to 22 miesiące (licząc od daty zawarcia umowy).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl