Morskie Centrum Nauki w Szczecinie: kamień węgielny i kapsuła czasu

Dziś został uroczyście wmurowany kamień węgielny pod budynek Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie.

Realizacja marzenia prof. Jerzego Stelmacha

W uroczystości wzięli udział: marszałek Olgierd Geblewicz, zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska, prezes zarządu Erbud S.A. Józef Adam Zubelewicz oraz parlamentarzyści i radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Witając gości, dyrektor MCN Witold Jabłoński przypomniał, że nowe muzeum jest realizacją marzenia prof. Jerzego Stelmacha – wybitnego astrofizyka i kosmologa, popularyzatora nauki, dziekana Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektora Instytutu Fizyki i laureata nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Zgodnie z jego wizją, Morskie Centrum Nauki będzie multimedialną placówką naukowo–edukacyjną poświęconą m.in. żegludze i szkutnictwu oraz jego historii na Bałtyku. Na wystawie stałej znajdzie się ponad 200 eksponatów związanych z morzem i wodą, a zwiedzający będą mogli samodzielnie przeprowadzać eksperymenty oraz w nich uczestniczyć.

Miałem okazję wmurowywać kamień węgielny pod budowę m.in. szczecińskiej Filharmonii, a dziś pod budowę kolejnej instytucji kultury – Morskiego Centrum Nauki. Dziękuję miastu Szczecin za to, że oddało ten teren pod budowę MCN, inwestycji która przyczyni się do krzewienia wiedzy o morskości Szczecina – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Wszyscy uczestnicy uroczystości wyrażali nadzieję, że obiekt będzie czymś wyjątkowym nie tylko w Szczecinie, ale również w skali całego kraju. – Mamy szansę, aby powstał tu obiekt, który będzie ikoną miasta, wizytówką Szczecina – powiedział wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska.

Budynek Morskiego Centrum Nauki o powierzchni ponad 10 tys. m2 będzie przypominać kształtem bryłę statku o wysokości 14 metrów i długości 122 metrów, z tarasem widokowym na dachu i miejscem na restaurację.

Morskie Centrum Nauki kamień węgielny
Fot. Materiały Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie

Akt erekcyjny w kapsule czasu

Akt erekcyjny Morskiego Centrum Nauki podpisali: marszałek Olgierd Geblewicz, prezydent Krzysztof Soska, prezes Erbud S.A. Józef Adam Zubelewicz, Halina Stelmach – żona patrona MCN, Paweł Zalewski – przewodniczący Rady Programowej oraz dyrektor MCN Witold Jabłoński. Następnie dokument trafił do kapsuły czasu wraz z gazetami zawierającymi artykuły na temat Morskiego Centrum Nauki, nagraniem audycji radiowej z profesorem Jerzym Stelmachem, książką Haliny Stelmach „Wspomnienie o moim mężu” oraz zdjęciami.

Sygnatariusze aktu erekcyjnego wmurowali kamień węgielny, a uroczystość zwieńczył koncert Sylwester Ostrowski & The Jazz Brigade.

Morskie Centrum Nauki kamień węgielny
Fot. Materiały Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie

Całkowity koszt budowy nowego muzeum (łącznie z ekspozycją i wyposażeniem) wyniesie 132,9 mln zł. Obiekt będzie spełniał najwyższe standardy ekologiczne, dzięki temu, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z certyfikacją LEED.

Firma Erbud ma 20 miesięcy na realizację inwestycji od momentu podpisania umowy. To oznacza, że Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha będzie gotowe wiosną 2021 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl