Morskie Centrum Nauki upamiętni Aleksandra Dobę

Morskie Centrum Nauki upamiętni podróżnika, który trzykrotnie pokonała Atlantyk poświęcając mu specjalne miejsce w swojej przestrzeni. Wystawa prezentująca dokonania Aleksandra Doby będzie nosić tytuł „Kajakiem przez Atlantyk”.

Pożegnaliśmy znanego podróżnika Aleksandra Dobę, który jako pierwszy w historii przepłynął samotnie Atlantyk kajakiem. Zmarł śmiercią podróżnika, zdobywając najwyższy szczyt Afryki – Kilimandżaro spełniając swoje marzenia. Miał 74 lata.

Na wystawie stałej w MCN, która składać się będzie z ponad dwustu eksponatów znajdzie się specjalne miejsce prezentujące dokonania wybitnego podróżnika i sportowca. Stanowisko nosić będzie tytuł „Kajakiem przez Atlantyk”.

Zobaczymy tu oceaniczny kajak Aleksandra Doby oraz obejrzymy projekcję multimedialną, na której podróżnik  opowiada o technice wiosłowania. Formą prezentacji jest tylna projekcja na ekran w kształcie sylwetki człowieka trzymającej pionowo wiosło, co da efekt wirtualnej, realistycznej postaci.

Stanowisku towarzyszy mapa z trasą wypraw oceanicznych Aleksandra Doby oraz ilustrowany instruktaż pokazujący poszczególne fazy wiosłowania na kajaku. Ten element wystawy uzupełnią zagadnienia naukowe prezentowane przez eksponat, towarzyszące mu opisy i grafiki: trzecia zasada dynamiki Newtona, siła, opór, prędkość.

/Źródło: MCN Szczecin/