Modra i Koralowa – wykonawca został wybrany

Oferta firmy STRABAG Sp. z o.o. została wybrana w przetargu na przebudowę ulic Modrej i Koralowej.

Zanim dojdzie do podpisania umowy musi upłynąć czas na wniesienie odwołania. Zgodnie z ofertą koszt prac ma wynieść 21 385 319,55 zł brutto.

O inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Modrej i Koralowej. W zakres prac wchodzi m.in:

 • poszerzenie jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni;
 • wykonanie pasów rowerowych;
 • przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi;
 • przebudowa zatok autobusowych;
 • przebudowa i budowa chodników;
 • przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • wykonanie elementów stałej organizacji ruchu;
 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
 • budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,
 • budowa kanału technologicznego;
 • przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego;
 • remont przepustu;
 • zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

Inwestycja powinna być zrealizowana w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Nadzór nad realizacją będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl