Modra i Koralowa – postępy w budowie

Prace budowlane na Modrej i Koralowej cały czas posuwają się do przodu. Pracami objęty jest praktycznie cały zakres przebudowanych ulic.

Na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Wroniej częściowo położona jest nawierzchnia bitumiczna. Pozostała część będzie wykonywana w najbliższych tygodniach. Wykonane są również częściowo chodniki oraz zjazdy do posesji. Kontynuowane są prace brukarskie. Trwa również przebudowa sieci.

O inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Modrej i Koralowej. W zakres prac wchodzi m.in:

 1. poszerzenie jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni;
 2. wykonanie pasów rowerowych;
 3. przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi;
 4. przebudowa zatok autobusowych;
 5. przebudowa i budowa chodników;
 6. przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych;
 7. wycinka drzew i krzewów kolidujących z przebudową;
 8. wykonanie elementów stałej organizacji ruchu;
 9. budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
 • budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,
 • budowa kanału technologicznego;
 • przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego;
 • remont przepustu;
 • zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

Inwestycja powinna być zrealizowana w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wykonawcą jest STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 23,8 mln zł brutto.

Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl