Mieszkańcy przepytają radnych? Jest petycja o zorganizowanie Trybuny Obywatelskiej

Damian Dobrucki z inicjatywy Szczecin 3175 przygotował petycję z wnioskiem o utworzenie instytucji, która umożliwi mieszkańcom publiczne wystąpienia przed radnymi i prezydentem miasta. Trybuna Obywatelska miałaby być zwoływana w dniach, w których odbywają się sesje Rady Miasta Szczecin. 

Autor petycji skierowanej do prezydenta Szczecina i Rady Miasta Szczecin wskazuje, że organizacja Trybuny Obywatelskiej da mieszkańcom możliwość przedstawienia najważniejszych problemów i propozycji rozwiązań bezpośrednio przed władzami miasta. Projekt zakłada, że w określonej sprawie powinien móc ją zainicjować prezydent miasta, grupa co najmniej 5 radnych, grupa co najmniej 300 mieszkańców Szczecina, Rada Osiedla, Młodzieżowa Rada Miasta lub Miejska Rada Seniorów.

Przeczytałem w jednym z portali, że Trybuna Obywatelska funkcjonuje od jakiegoś czasu w Koszalinie i dwóch innych miejscowościach. Pomyślałem, że warto byłoby ją organizować również w Szczecinie. To proobywatelskie działanie, które umożliwia mieszkańcom zabranie głosu w ważnych dla nich sprawach –  mówi portalowi Infoludek.pl Damian Dobrucki, autor petycji dotyczącej Trybuny Obywatelskiej. – Mój projekt uchwały w tej sprawie jest inspirowany funkcjonującymi rozwiązaniami, ale dodałem też kilka swoich pomysłów.

Jak ma to wyglądać w praktyce? Mieszkańcy mogliby zgłaszać sprawy, które chcą poruszyć na Trybunie Obywatelskiej, w Biurze Rady Miasta Szczecin nie wcześniej niż 30 i nie później niż 10 dni przed sesją Rady Miasta. Konieczne byłoby też wskazanie konkretnego adresata, który ma odpowiedzieć na zadane pytanie. Podczas jednego posiedzenia mogłoby wystąpić do 35 osób (decyduje kolejność wpłynięcia wniosków), a przewidywana długość wystąpienia Trybuna Obywatelskiego to maksymalnie 5 minut.

„Osobom, które będą występowały na Trybunie Obywatelskiej, należy dać prawo zadania pytania wybranemu radnemu albo Prezydentowi Miasta, na które będzie musiał odpowiedzieć podczas Trybuny. Jest to nie tylko forma bezpośredniego kontaktu na linii mieszkańcy-władze Miasta, ale też możliwość natychmiastowego uzyskania odpowiedzi, bez konieczności nawet kilkumiesięcznego oczekiwania na nią” – czytamy w uzasadnieniu petycji.

Dzięki Trybunie Obywatelskiej swoje problemy mogliby przedstawiać również młodzi ludzie, którzy także mają swoje potrzeby i oczekiwania. W petycji jest mowa o tym, że instytucja będzie przeznaczona dla osób, które ukończyły 13 lat. Zdaniem autora dokumentu w ten sposób promowany będzie aktywny udział młodzieży w życiu publicznym oraz kształtowanie świadomości obywatelskiej.

„Proszę pokazać, że chcą Państwo wspierać oraz rozwijać partycypację obywatelską w Mieście i mają na uwadze mieszkańców Szczecina, ich problemy, oczekiwania, potrzeby i inicjatywy, czego skutkiem będzie większe zaufanie do władz Miasta i większe zaangażowanie mieszkańców w sferze publicznej oraz wzmocnienie relacji z nimi” – kończy swój wniosek Damian Dobrucki.

Z pełną treścią petycji oraz projektem uchwały w tej sprawie można zapoznać się TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl