Mieszkańcy przeciwko likwidacji ogródków działkowych na osiedlu Arkońskie-Niemierzyn

Mieszkańcy nie chcą likwidacji ogródków działkowych zlokalizowanych tuż przy Syrenich Stawach. Opracowywany właśnie projekt Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zakłada powstanie na tym obszarze zabudowy mieszkaniowej. Szczecinianie swój sprzeciw wyrazili w formie petycji, pod którą zbierają podpisy.

Zamiast działek zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami, zabudowa jednorodzinna i usługi. Takiemu projektowi sprzeciwiają się mieszkańcy, którzy uważają iż w tym rejonie i tak doszło już do istotnych zmian, które wpłynęły na zmniejszenie ilości zieleni w mieście. Zieleni tak kluczowej w walce z postępującymi zmianami klimatycznymi – zwłaszcza w betonowej dżungli jaką jest miasto.

Zdaniem protestujących przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w takim kształcie jest niezgodne zarówno z krajowymi, unijnymi jak i międzynarodowymi dokumentami strategicznymi, a także zaprzecza przyjętej przez Miasto wizji Floating Garden 2050.

Jak napisała autorka petycji:

Gdyby jednak podjęto decyzję o zabudowaniu terenów w okolicy Zespołu Parków Kasprowicza-Arkoński, zniszczeniu uległy by wieloletnie nasadzenia, w tym drzewa, które dla ptaków są ostoją i miejscem gniazdowania. Istniejąca zieleń spełnia funkcję ochronną dla lokalnej flory i fauny. 

Dlatego mieszkańcy postulują:

  • o nielikwidowanie ogrodów działkowych i ogrodów rekreacyjnych,
  • o wprowadzenie zakazu lokalizowania baz dla samochodów firm transportowych lub logistycznych,
  • o niedopuszczenie do lokalizowania na terenie opracowywanego planu zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej (z wyjątkiem ul. Arkońskiej).

Petycja dostępna TUTAJ.

Mieszkańców wspiera radny

Źródło: Andrzej Radziwinowicz

Grupa zaniepokojonych mieszkańców zaprosiła na spotkanie Andrzeja Radziwinowicza – radnego osiedla Arkońskie-Niemierzyn. Szczecinianie oprowadzili społecznika po okolicy i opowiedzieli historię tego miejsca. Jak napisał na swoim profilu na Facebooku radny:

Okolice ulicy Bułgarskiej, Serbskiej, Harcerzy i Słowiańskiej to malutkie uliczki przylegające do kompleksu parkowego pomiędzy Różanką, a Syrenimi Stawami. Od mieszkańców dowiedziałem się iż tamtejsze ogródki działkowe mają naprawdę długą tradycję. Pierwsze pojawiły się w latach dwudziestych zeszłego wieku. Będzie 100 lat. W tej chwili oprócz funkcji rekreacji dla mieszkańców, ogródki pełnią rolę wręcz otuliny Zespołu Parków Kasprowicza-Arkoński. Ich likwidacja i zamiana na bloki bądź domki pozwoli na dopuszczenie betonu dosłownie na rzut kamieniem od naszego skarbu jakim jest Las Arkoński, wpływając negatywnie na okoliczny ekosystem i proces retencji wód opadowych.

Andrzej Radziwinowicz, jako przedstawiciel organizacji walczącej o to, by w mieście zieleni przybywało, a nie ubywało, zapewnił o swoim wsparciu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl