Mieszkańcy Dąbia chcą ochronić zieleń na działce przeznaczonej na sprzedaż

Mieszkańcy osiedla Dąbie dowiedzieli się o planach sprzedaży działki przy ulicy Chorwackiej, której kupnem może się interesować sieć spożywczo-przemysłowa. W związku z ewentualną inwestycją szczecinianie obawiają się likwidacji istniejącej na działce zieleni.

Zaniepokojeni losem działki nr 13/4, obr. 4025 mieszkańcy osiedla Dąbie zbierają głosy pod petycją „Uratujmy las – Szczecin Dąbie”. W swoim piśmie podkreślają walory rzeczonej działki: w lesie tym znajdują się drzewa wielu gatunków: topole, klony, brzozy, świerki, dęby, akacje, wierzby, jesiony, graby, wiązy i modrzewie. Niektóre z nich osiągnęły wielkość kilkunastu metrów i obwód pnia liczący nawet około 4 metrów.

Źródło: petycjaonline.com

O sprzedaży terenu dowiedzieli się z oferty, w której zaznaczono, że – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Stare Dąbie” przeznaczony jest on do zabudowy usługowej wolno stojącej (zakres: usługi oświaty, szkolnictwo wyższe, usługi sportu i rekreacji, usługi zamieszkania zbiorowego, usługi zdrowia, usługi opieki społecznej [np. opieka nad osobami starszymi, dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, klub dziecięcy, żłobek], usługi biurowe i administracyjne, park technologiczny, gastronomia, handel).

Wiemy, że działką interesuje się sieć sklepów spożywczo-przemysłowych, a jej sprzedaż przez Miasto Szczecin będzie wiązała się z wycięciem znajdującego się na niej lasu. Doprowadzi to do tego, że utracimy piękne i zdrowe drzewa, które są naszym wspólnym bogactwem i niezbędnym elementem krajobrazu miejskiego. (…) Ponadto, rosnące na działce drzewa oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń, zatrzymują pył, oraz pochłaniają dwutlenek węgla i wytwarzają tlen, co ma tym większe znaczenie zważywszy na to, że na osiedlu Dąbie dość często odczuwa się specyficzny zapach z Zakładów Chemicznych „Police”. Drzewa utrzymują również odpowiedni poziom wód gruntowych zapobiegając suszy w ich otoczeniu. Wycinka lasu niekorzystnie wpłynie na zdrowie i jakość życia mieszkańców, zaś lokalizacja zbędnych w tym miejscu usług spowoduje zwiększenie ruchu ulicznego zagrażającego bezpieczeństwu dzieci. – czytamy w petycji.

Źródło: petycjaonline.com

W związku z tym mieszkańcy postulują o:

  • wstrzymanie decyzji w sprawie sprzedaży działki,
  • w przyszłości podejmowanie rozmów z mieszkańcami oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie prowadzenia takich działań i inwestycji,
  • pozostawienia działki nr 13/4 przy ul. Chorwackiej jako terenu leśnego stanowiącego naturalne środowisko życia przebywających tam zwierząt.

Pełna treść petycji TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl