Mieszkańcy chcą ratować Tor Gokartowy przy Wojska Polskiego

Właściciele Toru Gokartowego w Szczecinie – zlokalizowanego przy alei Wojska Polskiego proszą o wsparcie mieszkańców. W specjalnie utworzonej petycji zbierają głosy za uratowaniem obiektu przed zabudową mieszkalną.

Aktualnie (10.01.22. godz. 13:07) pod wnioskiem udało się zebrać 641 podpisów. Autorzy petycji apelują do Prezydenta Miasta o odstąpienie od zamiaru zmiany statusu terenów Z.K.05 rekreacyjno-sportowych na rzecz zabudowy mieszkaniowej. Jak argumentują, to miejsce w którym szczecinianie, a także turyści z całej Europy realizują swoje pasje i zainteresowania motoryzacyjne. Tam także odbywają się szkolenia motocyklistów i innych uczestników drogi.

Oprócz podpisu pod petycją, właściciele namawiają do wnoszenia uwag do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta o treści:

Sprzeciwiam się, aby niżej wymienione działki przeznaczone na sport i rekreacje zostały przekształcone na działki budowlane z przeznaczeniem zabudowy wielorodzinnej. Obręb 2031 w jednostce Z.K.05 z działkami o numerach: 2, 3/3, 3/5, 3/6, 4/9, 4/10, 4/11, 4/4, 4/5, 4/7, 4/8.

Swój sprzeciw należy również umotywować, a następnie wysłać na adres: bppm@um.szczecin.pl do 14 stycznia br. Wsparcie dla sprzeciwu wobec planów Miasta zadeklarowali radny Dariusz Matecki i działacz społeczny Damian Dobrucki.

Fot. Damian Dobrucki / Facebook

Czy są jednak powody do niepokoju? W projekcie dla jednostki Z.K. 05 określono kierunki zagospodarowania:

  • funkcja dominująca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności z zielenią wysoką
  • funkcja uzupełniająca: zabudowa jednorodzinna, usługi, stacja prostownikowa zasilająca trakcję tramwajową.

A dalej możemy przeczytać na jakiej zasadzie zostałyby przeprowadzone przekształcenia:

Ochrona krajobrazu kulturowego, zagospodarowanie terenu powiązane z terenami leśno – parkowymi Parku Arkońskiego i zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Zespół Parków Kasprowicza-Arkoński”, powiązanie al. Wojska Polskiego z parkiem leśnym poprzez wykształcenie ogólnodostępnego ciągu pieszo-rowerowego przez teren zespołu zabudowy z ciągiem spacerowym wzdłuż „Syrenich Stawów”, wykształcenie lokalnego centrum usługowego w zabudowie; teren do zainwestowania – przekształcenie obszaru pod zabudowę wielorodzinną lub jednorodzinną wraz z zielenią urządzoną stanowiącą uzupełnienie programu funkcjonalnego, możliwe po likwidacji schroniska dla zwierząt, toru cartingowego i motocrossu.

Jak zatem wynika z zapisu planowana zabudowa byłaby możliwa po likwidacji nie tylko toru gokartowego, ale i również schroniska dla zwierząt. Czy mieszkańcom uda się wywalczyć zmiany w projekcie? Będziemy informować na bieżąco.

Pełna treść petycji dostępna TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl