Międzyodrze – kolejne zmiany w organizacji ruchu

Począwszy od 16 marca br., zmieni się organizacja ruchu na ulicy Energetyków.

W związku z kolejnym etapem robót, całkowicie usunięte zostanie obecnie funkcjonujące tymczasowe rondo na ulicy Energetyków. Od tej pory ruch pojazdów wzdłuż ulicy Energetyków, będzie odbywać się na wprost dla obu kierunków. Dla pojazdów jadących w kierunku Centrum Szczecina udostępniony zostanie zjazd w prawo w ul. Św. Floriana. Ograniczona zostanie możliwość poruszania się w rejonie skrzyżowania ulicy Władysława IV i Zbożowej – objazd będzie możliwy przez ulicę Spichrzową.

O inwestycji

Inwestycja to przede wszystkim przebudowa ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu (Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego). Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne. W ciągu ul. Energetyków wybudowane zostanie duże rondo z rozjazdem torowiska, tak aby w przyszłości przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię. W sąsiedztwie trasy zamkowej powstanie parking park&ride. Pracami objęte będą również sieci podziemne.

Koszt prac ponad 76 mln zł brutto. Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Dofinansowanie

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl