Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Matematyka w obiektywie” – termin przedłużony do 8 listopada br.

09:07
fot. Zimowe stożki - Jakub Przybyła

Termin zgłaszania prac konkursowych w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Matematyka w obiektywie”, został przedłużony do 8.11.2020 roku. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o nim. Nadanie tytułu, zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem, na duet zdjęcie + tekst, nadający pracy sens poznawczy.

Konkurs fotograficzny „Matematyka w obiektywie” jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS.

Pierwsza edycja odbyła się w roku 2010. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Szczeciński i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.  Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US. Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w obszarach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

Konkurs MATHEMATICS IN FOCUS od roku 2010 współpracuje z Województwem Zachodniopomorskim, a od roku 2020 również z Województwem Mazowieckim. Wszyscy uczestnicy rejestrują się za pośrednictwem strony www i wysyłają zdjęcia, którym przypisują nazwy związane z matematyką.

Na laureatów czekają cenne nagrody, na wyróżnionych i ambasadorów pamiątkowe dyplomy i suweniry.

Portal Infoludek.pl jest patronem medialnym konkursu

Od roku 2015 przyznawana jest nagroda specjalna – Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego – za zdjęcie z najciekawszym opisem matematycznym. Szczegółowe informacje, regulamin, zgłoszenia, pliki do pobrania, galerie laureatów 10 edycji konkursu dostępne są na stronie: www.mwo.usz.edu.pl

Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w obszarach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

Warto przypomnieć sobie wystawę X edycji „Matematyki w obiektywie”. W poniższej galerii, ale również w rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Papieża Jana Pawła II 22a. na parterze i na I piętrze w godzinach 8:00 – 15:00 można podziwiać prace laureatów, wyróżnionych i wszystkich nominowanych do kalendarza i wystaw.

Dla przypomnienia wywiad z Arturem Magdziarzem – wyróżnionym w dziesiątej edycji.

Laureaci

Wyróżnione

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl