Miasto zapowiada, że al. Wojska Polskiego będzie „zielonym salonem”

Wczoraj odbyła się kolejna dyskusja na temat petycji złożonej przez Społeczną Straż Ochrony Zieleni Szczecina, dotyczącej wycinki 29 starych drzew na śródmiejskim odcinku al. Wojska Polskiego. Przedstawiciele miasta i projektanta twierdzą, że ich usunięcie jest konieczne i wskazują, że po przebudowie na tym odcinku będzie niemal 300 procent więcej drzew niż obecnie.

Petycja skierowana do prezydenta Szczecina i Rady Miasta z apelem o rezygnację z usuwania drzew w al. Wojska Polskiego była przedmiotem wspólnych obrad Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji.

Miasto: al. Wojska Polskiego stanie się „zielonym salonem”

Konkurs na zaprojektowanie części al. Wojska Polskiego (od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów) wygrała Pracownia Architektoniczna Archaid. Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót i realizację przebudowy jest planowane na przyszły rok.

Przedstawiciele miasta i projektanta podkreślają, że obecnie w al. Wojska Polskiego znajdują się 62 drzewa, a po modernizacji na tym odcinku będzie ich niemal trzy razy więcej, bo 181. Mają to być gatunki długowieczne i monumentalne (m.in. kolumnowe platany o obwodzie pnia od 35 do 40 cm czy charakterystyczne dla Szczecina magnolie). Dodatkowo w zmodernizowanej alei znajdzie również ponad 28 tys. krzewów, traw i bylin.

Przy przebudowie al. Wojska Polskiego nie ma miejsca na rozwiązania przypadkowe i chaotyczne, również w przypadku zieleni. Planowane założenie ma szansę stać się pomnikiem dla pokoleń, dlatego projektując przebudowę tej ulicy należy mieć na uwadze, że zieleń jako znaczący komponent tej przestrzeni nie będzie rozwiązaniem tymczasowym, ale ma spełniać swoje zadanie na kolejne 50, 100 i więcej lat – mówił architekt Jacek Szewczyk z Pracowni Architektonicznej Archaid.

Miasto wskazuje, że projekt był wielokrotnie zmieniany z myślą o tym, by zachować w al. Wojska Polskiego jak najwięcej istniejącej zieleni. Zdaniem urzędników przy tak gruntownej przebudowie nie da się uniknąć wycinki 29 starych drzew. Według ich oceny 10 drzew wymaga usunięcia ze względu na bardzo zły stan zdrowotny, a 13 ma liczne oznaki wskazujące na to, że ich stan nie jest najlepszy (chodzi m.in. o występujące na pniach grzyby).

al. Wojska Polskiego wycinka drzew

Aktywiści mają inne zdanie w sprawie wycinki

Powyższe dane nie przekonują aktywistów ze Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina, którzy uważają, że warto zachować każde stare drzewo, bo przynosi dużo więcej korzyści niż nowe nasadzenia.

Tematem wycinki drzew w al. Wojska Polskiego zajmie się raz jeszcze Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji, ale nie będzie miało to wpływu na decyzje dotyczące wycinki drzew czy ewentualne zmiany w projekcie.

Projekt „Rewitalizacji obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie” jest realizowany w Szczecinie od 2014 roku. Ze względu na ciekawe rozwiązania otrzymał dotację w konkursie „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

al. Wojska Polskiego wycinka drzew
Drzewa w al. Wojska Polskiego przeznaczone do usunięcia Fot. facebook.com/zielenszczecina

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl