Miasto zaleca odwołanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i zajęć pozalekcyjnych

[Artykuł aktualizowany] W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa odbyło się kolejne posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Służby miejskie monitorują sytuację w Szczecinie na bieżąco. Po przeanalizowaniu najnowszych informacji, zgodnie z decyzją Premiera RP, zarekomendowano odwołanie imprez masowych. Ponadto Prezydent Szczecina zalecił rezygnację z organizacji wszelkich wydarzeń sportowych i artystycznych, niebędących imprezami masowymi i zgromadzeniami. 

Decyzja o wystosowaniu rekomendacji przez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego ma charakter prewencyjny i profilaktyczny. MZZK wykonuje w tym zakresie decyzje i zalecenia Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W środę rano miasto poinformowało o zamknięciu do odwołania wszystkich basenów szkolnych, a także miejskich pływalni (Floating Arena i basen 25-metrowy) oraz siłowni w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16. Bez zmian funkcjonować będzie tylko dział Rehabilitacji Szczecińskiego Domu Sportu.

Podjęte działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Kolejni organizatorzy odwołują swoje wydarzenia:

 • Pisaliśmy już, że po apelu premiera o odwołanie wszelkich imprez masowych klub Pogoń Szczecin poinformował, że mecze drużyny będą odbywały się bez publiczności. Będzie je można obejrzeć tylko za pośrednictwem telewizji transmitujących. Zamknięte dla kibiców będą także treningi zespołu
 • Dzisiaj także Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie odwołała wszystkie wydarzenia do końca marca
 • Zapadła także decyzja o przełożeniu wszystkich koncertów Szczecin Jazz 2020. Terminy koncertów zostaną podane w późniejszym terminie. Zakupione bilety zachowują ważność. Istnieje także możliwość dokonania ich zwrotu
 • W środę odwołanie wszystkich zaplanowanych wydarzeń potwierdziły kolejne szczecińskie instytucje: Dom Kultury „13 Muz”, Książnica Pomorska, CKE Stara Rzeźnia (na razie przeniesiono tylko te imprezy, które miały się odbyć przed 19 marca br.), Opera na ZamkuTeatr Współczesny

Zalecenia Wydziału Oświaty dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych:

 1. Dokonanie analizy kalendarza imprez pod kątem oceny ryzyka dla bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników i pracowników i odwołanie zaplanowanych uroczystości szkolnych, imprez szkolnych, olimpiad, konkursów.
 2. Wprowadzenie zakazu wszystkich zorganizowanych wyjść klasowych – wycieczek, wizyt w kinie czy teatrze itp.
 3. Odwołanie wszelkich zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkoły.
 4. Ograniczenie do niezbędnego minimum wstępu osób trzecich, w tym również rodziców / opiekunów prawnych na teren szkoły.
 5. Daleko idącą ostrożność i rozwagę w podejmowanych aktywnościach związanych z podróżowaniem uczniów i pracowników szkoły,
  w tym rozważenie:
  –  odwołania wszelkich wycieczek (krajowych i zagranicznych) organizowanych za pośrednictwem szkoły,
  –  zakazu przyjmowania gości oraz organizacji wydarzeń z udziałem obywateli państw, w których występuje duża liczba potwierdzonych przypadków zakażenia,Zakaz planowania wyjazdów na tzw. zielone szkoły, imprez i  innych wycieczek szkolnych.
 6. W miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się oddziałów między salami lekcyjnymi (jeśli to możliwe zachowanie zasady realizowania przez oddział wszystkich zajęć lekcyjnych w jednej sali)
 7. Kontrola absencji pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych.
 8. Wstrzymanie wynajmu pomieszczeń (sale lekcyjne, baseny, sale gimnastyczne, itd.) firmom zewnętrznym  w drodze porozumienia.
 9. Bieżące monitorowanie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl