Miasto wydłuży termin opłaty za przekształcenie gruntów? Lawina wniosków o bonifikatę

Mieszkańcy Szczecina chcący skorzystać z 60% bonifikaty przy opłacie za grunty, które uległy przekształceniu z użytkowania wieczystego w prawo własności, w ostatnich tygodniach zasypali magistrat lawiną wniosków. Dlatego już podczas grudniowej sesji szczecińscy radni otrzymają projekt uchwały wydłużający termin uiszczenia opłaty za grunty.

Jeszcze do połowy listopada byliśmy pewni, że wydanie wszystkich informacji o wysokości opłaty uwzględniającej tegoroczną bonifikatę skończy się na początku grudnia, a mieszkańcy, którzy będą chcieli z niej skorzystać, uiszczając tę kwotę do końca roku, spokojnie zdążą to zrobić – mówi Maria Latkowska, dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta. – Jednak w związku z tym, że tylko w ciągu ostatnich trzech tygodni wpływa do nas codziennie po kilkaset nowych wniosków, jest obawa, że nie wszyscy otrzymają informację o wysokości opłaty przed końcem roku.

W projekcie uchwały znajdzie się zapis, który przewiduje zachowanie prawa do bonifikaty również dla tych mieszkańców, którzy złożą wniosek o informację i udzielenie 60% bonifikaty do końca roku, ale nie otrzymają do 31 grudnia br. informacji zwrotnej z urzędu o wysokości opłaty. W takiej sytuacji termin uiszczenia opłaty zostanie wydłużony do dwóch miesięcy od doręczenia informacji.

Warto zaznaczyć, że terminy opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na gruntach Skarbu Państwa pozostają bez zmian. To oznacza, że osoby chcące skorzystać z 60% bonifikaty mają czas na uiszczenie opłaty tylko do końca tego roku.

Bonifikata krok po kroku

Poniżej krótka instrukcja dotycząca procedury uzyskania 60% bonifikaty:

Krok 1 – wziąć zaświadczenie (na wniosek lub z urzędu)
Krok 2 – złożyć (lub nie, jeśli nie chcę płacić jednorazowo) wniosek o udzielenie bonifikaty za wniesienie opłaty jednorazowej (do końca 2019 roku)
Krok 3 – poczekać na informację z urzędu o wysokości opłaty uwzględniającej udzieloną bonifikatę
Krok 4 – zapłacić wskazaną w informacji kwotę (we wskazanym terminie)

Jeśli nie otrzymaliśmy jeszcze informacji o wysokości opłaty jednorazowej uwzględniającej bonifikatę, to możemy obliczyć ją samodzielnie za pomocą wzoru:

Y (wskazana w zaświadczeniu kwota rocznej opłaty przekształceniowej) x 20 (ilość lat) x  0,4 = Z (wysokość opłaty uwzględniająca bonifikatę)

Należy jednak zwrócić uwagę, że wpłacona do końca br. samodzielnie wyliczona kwota opłaty jednorazowej uwzględniająca bonifikatę może być niedoszacowana, tj. powstanie niedopłata, co spowoduje, że nie będzie mogła być naliczona bonifikata w wysokości 60% – mówi Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta.

75 tys. podmiotów może skorzystać z bonifikaty

Przypomnijmy, że z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpiło ustawowe przekształcenie w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych).

Przekształcenie objęło ok. 75.000 podmiotów w Szczecinie. W przypadku przekształcenia udziałów w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności związanych z własnością kilku lokali mieszkalnych lub nieruchomości gruntowych (na terenach należących do miasta) należących do tej samej osoby, bonifikata udzielana jest tylko do jednego udziału lub jednej nieruchomości gruntowej – wyjaśnia Sylwia Cyza-Słomska.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl