W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące rozmów między stronami, Miasto Szczecin udostępniło chronologię i dokumentację z przebiegu negocjacji.

– Dziękujemy za 3 lata współpracy. To był dobry czas dla hali. Każdy z partnerów biznesowych ma prawo zakończyć współpracę, ale uzasadnienie jest delikatnie mówiąc zaskakujące. Zaskakujące, ponieważ argumenty, którymi posługują się przedstawiciele Grupy Azoty są niezgodne z rzeczywistością. Prezes Wardacki został chyba wprowadzony w błąd – powiedział Krzysztof Soska, zastępca prezydenta Szczecina.

Harmonogram negocjacji z Grupą Azoty:

22.05.2017 r.

Pismo z Urzędu Miasta do Grupy Azoty z informacją na temat chęci kontynuowania współpracy na dotychczasowych warunkach. Prośba o odpowiedź do połowy czerwca br. [dokument]

06.07.2017 r.

Pismo z Urzędu Miasta do Grupy Azoty przypominające o chęci kontynuowania współpracy. Prośba o odpowiedź do 19.07. br. [dokument]

20.07.2017 r.

Pismo od Grupy Azoty do Urzędu Miasta. Propozycja przedłużenia umowy ze zmianami, dotyczącymi m.in.: formuły umowy (trójstronna umowa pomiędzy: Gminą, Grupą Azoty i klubem Chemik Police) oraz nazwy („Grupa Azoty Arena”, a nie „Azoty Arena”). [dokument]

28.07.2017 r.

Pismo z Urzędu Miasta do Grupy Azoty z informacją na temat zgody na modyfikację nazwy oraz niemożliwości wprowadzenia zaproponowanej formuły umowy trójstronnej (z uwagi na zapisy umowy pomiędzy Gminą a Operatorem). Prośba o sfinalizowanie negocjacji do połowy sierpnia br. [dokument]

07.08.2017 r.

Pismo od Grupy Azoty do Urzędu Miasta. Propozycja zawarcia umowy na okres 3 lat o wartości 1 650 000 zł  (dotychczas obowiązująca umowa ma wartość 2 100 000 zł). [dokument]

11.08.2017 r.

Pismo z Urzędu Miasta do Grupy Azoty. Informacja o niemożliwości zaakceptowania propozycji, chęć przedłużenia umowy na dotychczas obowiązujących warunkach. Prośba o sfinalizowanie negocjacji do połowy sierpnia br. [dokument]

21.08.2017 r.

Informacja od Grupy Azoty za pośrednictwem mediów o rezygnacji z dalszej współpracy.

22.08.2017 r.

Wpłynęło pismo od Grupy Azoty do Urzędu Miasta informujące o rezygnacji z dalszej współpracy.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin