Miasto tłumaczy dlaczego przejścia dla pieszych przy Jana Pawła II zniknęły

8 kwietnia br., radny miejski Przemysław Słowik skierował do Prezydenta Miasta interpelację w sprawie brakujących przejść dla pieszych przy wyremontowanej alei Jana Pawła II. Zapytał, kiedy zostanie przywrócona poprzednia organizacja ruchu. Jest odpowiedź Miasta.

Chodzi o skrzyżowania z ulicami Niedziałkowskiego i Mazurską. Zamiast zebry jest podwójna ciągła. I stan ten zostanie zachowany. Zastępca Prezydenta Anna Szotkowska, która udzieliła odpowiedzi na interpelację tłumaczy:

(…) przyjęte rozwiązania w ciągu al. Papieża Jana Pawła II wynikają z zaakceptowanych rozwiązań projektowych zarówno w kwestii rozwiązań budowlanych jak i prowadzenia ruchu drogowego. Możliwość przejścia pieszych wzdłuż alei w poprzek ulic Niedziałkowskiego i Mazurskiej wynika wprost z zapisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Tego typu rozwiązania funkcjonują już w przestrzeni ulic naszego Miasta, zwiększając swobodę korzystania przez pieszych z przestrzeni dróg i ulic. Z takimi rozwiązaniami możemy się spotkać chociażby w poprzek ulic dochodzących do ul.  5 lipca czy Jagiellońskiej (odcinek od al. Bohaterów Warszawy do al. Piastów) czy też przy placu Żołnierza Polskiego na wlotach w ulicę Tkacką i Staromłyńską.

(…) Przebudowę al. Papieża Jana Pawła II, możemy traktować, jako początek zmian, które sukcesywnie będą podejmowane w przestrzeni ulic na północ od ul. Piłsudskiego. Jednym z celów tego typów rozwiązań są kwestie uspokojenia ruchu drogowego, jak też zwiększanie swobody korzystania z przestrzeni dróg i ulic przez pieszych uczestników ruchu drogowego.

Pełna treść odpowiedzi na interpelację TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl⠀