Miasto szuka wykonawcy na III etap Trasy Północnej

09:00
III etap Trasy Północnej
Fot. UM Szczecin

Gmina Miasto Szczecin ogłosiła przetarg na realizację III etapu Trasy Północnej, projekt ma na celu poprawę infrastruktury drogowej w dzielnicy Północ. Oferty można składać do 23 sierpnia br.

Projekt pod nazwą „Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ”, zakłada budowę III etapu Trasy Północnej oraz nowych dróg obsługujących tereny inwestycyjne na północy miasta.

Zadanie podzielone jest na dwie części:

Część I – Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej oraz budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej.

Część II – Budowa Trasy Północnej wraz z budową połączenia drogowego obwodnicy Polic z Trasą Północną” realizowana w 2 Etapach:

  • 1 Etap realizacyjny – Budowa Trasy Północnej – etap III – obejmujący budowę nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska w Szczecinie”.
  • 2 Etap realizacyjny – „Połączenie drogowe planowanej obwodnicy Polic z układem drogowym Gminy Miasto Szczecin” – w formule zaprojektuj i wybuduj

Terminy realizacji są następujące:

Część I: 26 miesięcy od podpisania umowy.

Część II:

  • Etap I realizacyjny: 30 miesięcy od przekazania placu budowy Wykonawcy, co nastąpi po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD).
  • Etap II realizacyjny: 30 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Oferty można składać do 23 sierpnia bieżącego roku.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Projekt jest finansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

/Źródło: UM Szczecin/