Mediateka na Prawobrzeżu – to będzie najnowocześniejsza biblioteka w Szczecinie

Szczecińskie TBS ogłosiło przetarg na budowę oraz wyposażenie Mediateki na Prawobrzeżu. Znajdzie się w nim m.in.: wypożyczalnia książek, czytelnia, sala multimedialna i przestrzeń wystawiennicza. To pierwszy tego typu obiekt w Szczecinie planowany od podstaw – od konkursu architektonicznego po budowę. 

Po Domu Kultury Krzemień to kolejna inwestycja w sferze kultury ważna dla mieszkańców prawobrzeżnej części Szczecina. Mediateka, która powstanie w rejonie ul. Iwaszkiewicza i Dąbrowskiej  i na pewno będzie służyć wielu mieszkańcom pobliskich osiedli.

Zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia ogłosiło Szczecińskie TBS, które w tym przypadku jest inwestorem zastępczym Gminy Miasto Szczecin. Firmy zainteresowane realizacją inwestycji mogą składać swoje oferty do 27 września br. do godz. 12.00. 

Termin realizacji zamówienia będzie wynosił wynosi 508 dni, licząc od daty przekazania wykonawcy terenu budowy.

Szczegóły na temat przetargu znajdują się na stronie internetowej.

Jak będzie wyglądał budynek Mediateki

Budynek Mediateki zaplanowano jako nowoczesny obiekt wykraczający poza schemat tradycyjnej biblioteki. Będzie łączył w sobie wiele funkcji, w tym: mulimedialne,  widowiskowe, lokalnego centrum kultury i aktywności mieszkańców. Nowa filia Miejskiej Biblioteki Publicznej będzie wykonana  „pod klucz”. Będzie się składała z trzech połączonych ze sobą segmentów, o projektowanej powierzchni użytkowej 2 tysięcy  m2.

Ideą towarzyszącą projektowaniu obiektu było uproszczenie bryły oraz podział budynku na trzy, klarownie wyodrębnione części połączone wspólną komunikacją. Kształt budynków i ich dachy wynikają m.in. z podziału programu funkcji (trzy strefy) oraz analizy uwarunkowań przestrzennych i urbanistycznych. Nieregularne kształty bryły wynikają bezpośrednio z istniejącego w tym miejscu układu przestrzennego i stanowią próbę nawiązania do okolicznej zabudowy. Dzięki umieszczeniu kalenic po przekątnej budynku oraz nierównoległych ścian, budynek z każdej perspektywy będzie wyglądał inaczej.

Fot. UM Szczecin

Podział na trzy strefy

Architektura obiektu pozwoliła jednoznacznie wyodrębnić strefy o różnym przeznaczeniu. Budynek czytelni („A”), którego podstawową funkcją będzie funkcja wypożyczalni zbiorów oferuje również m.in. przestrzenie dla dzieci, do pracy indywidualnej i w grupach czy strefy odpoczynku przy książce lub gazecie. Przewidziano również miejsce do spotkań lub pracy przy stolikach na parterze oraz tzw. cichą czytelnię. Jest to również strefa przeznaczona dla rodziców czekających na swoje dzieci, które odwiedzają bibliotekę. Przewidziano również stanowiska komputerowe, odsłuchu oraz miejsca do pracy dla osób ze specjalnymi wymaganiami. Z górnej kondygnacji zaplanowano wejście na otwarty taras znajdujący się nad holem wejściowym. Taras będzie pełnił również funkcję zewnętrznej sceny z miejscem przeznaczonym na widownię lub np. forum do spotkań czy organizowania kameralnych wydarzeń plenerowych.

W najmniejszej części budynku („B”) zaplanowano m.in. zaplecze sanitarne i szatniowe, niewielką salę projekcyjną oraz sale multimedialne do gry na konsolach oraz sale muzyczne do gry na instrumentach. W tej części będzie również część administracyjna obiektu. Na paterze znajdzie się lokal użytkowy mogący pełnić np. funkcję kawiarni z niezależnym wejściem.

W części „C” obiektu zaprojektowano salę spotkań na blisko 200 osób. Będzie się ona składać z kaskadowej widowni z fotelami zamontowanymi na stałe oraz z płaskiej części mogącej pełnić funkcję sceny. Sala widowiskowa może działać jako duża otwarta przestrzeń ale zaprojektowano również możliwość podzielenia sali za pomocą systemowej, akustycznej ściany mobilnej. Sala widowiskowa będzie wyposażona w system profesjonalnego nagłośnienia oraz podstawowej techniki scenicznej dzięki temu możliwe będzie organizowanie koncertów i przedstawień estradowych.

Otoczenie obiektu

W sąsiedztwie budynku zaplanowano część parkową mającą składać się z dużego trawnika dającego możliwość wypoczynku lub rekreacji oraz części z nasadzeniami drzew oraz ławkami. Nawierzchnia tej części będzie mineralna, typowo parkowa dająca możliwość np. gry w Boule. Planowane nasadzenia w tej części to platany. Obok tej części znajdować się będzie parking przeznaczony dla użytkowników obiektu otoczony zielenią. Również na terenie parkingu, pomiędzy planowanymi miejscami postojowymi zaplanowano nasadzenia drzew i krzewów.

Projekt obiektu został wyłoniony w konkursie architektonicznym zorganizowanym w 2018 r. Jego autorami są szczecińscy architekci Karol Barcz i Kamila Buczkowska.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl