Kto zaprojektuje „nowe serce” Szczecina?

„Łasztownia. Nowe serce miasta.” – rusza międzynarodowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zagospodarowanie obszaru Łasztowni. Pula nagród to 425 tysięcy złotych.

łasztownia_podstrona

Do 27.03.2017 r. trwa nabór wniosków o dopuszczenie do konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie.  Nowy Rok Miasto Szczecin zaczyna mocnym akcentem w postaci konkursu, który ma na nowo odkryć „Łasztownię. Nowe serce miasta”.

Serce Szczecina, zawsze biło nad Odrą. Od jakiegoś czasu to serce bije mocniej dzięki m.in. rozwojowi portu, bulwarom, wydarzeniom kulturalnym, Starej Rzeźni, Lastadii,  czy zapowiedzi odbudowy stoczni – mówi Piotr Krzystek, Prezydent Miasta. –  Zaczynamy projekt, dzięki któremu serce Szczecina nad Odrą zabije mocnym, równym rytmem.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji zagospodarowania kluczowego dla rozwoju Szczecina miejsca. Łasztownia – a patrząc szerzej całe Międzyodrze – to zbliżająca się w szybkim tempie perspektywa, związana z rozwojem przestrzennym Szczecina. Miasto chce wykorzystać szansę związaną z możliwością zaprojektowania przyszłego kształtu już w chwili obecnej.  Głównym celem zmian w tym obszarze  jest zintegrowanie Łasztowni z miastem tak, by był to teren atrakcyjny dla ogółu mieszkańców i chętnie odwiedzany, kluczem do sukcesu ma być umiejętne kształtowanie programu użytkowego, rozwiązania komunikacyjne – a przede wszystkim najwyższy poziom rozwiązań architektonicznych.

Całość zadania inwestycyjnego, w tym także Most Kłodny, będą realizowane w perspektywie finansowania do roku 2020.

Przyszłość Szczecina jest ściśle związana z obszarem Międzyodrza. Teren poddany opracowaniu konkursowemu obejmuje (od północy) Wyspę Grodzką, Łasztownię wraz z obszarem tzw. Portu Wolnocłowego, Kępę Parnicką i Wyspę Zieloną. Całość terenu w zakresie obszaru opracowania stanowi powierzchnię ponad 200 ha – tłumaczy Jarosław Bondar, Architekt Miasta. –  Działania, zmierzające do realizacji tego celu, zostały zainicjowane przez władze miasta m.in. poprzez uruchomienie procesu przekształceń układu drogowego i przesądzenie o lokalizacji i kształcie Mostu Kłodnego, a także poprzez podjęcie działań zmierzających do komunalizacji (przejęcie od Skarbu Państwa) terenu Starej Rzeźni.

Wyniki konkursu mają dać silne i merytoryczne podstawy do realizacji wizji rozwoju tego obszaru – oraz całego miasta – wpisanego w ideę miasta-ogrodu „Szczecin – Floating Garden”. Efekty zmagań konkursowych wyznaczą horyzont dalszych działań i przyszły kształt Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni. Więcej informacji o konkursie można znaleźć prezentacji.

Harmonogram konkursu

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do dnia 27.03.2017 r. do godziny 15:00 (decydujący jest termin potwierdzenia dostarczenia Wniosku do Zamawiającego).

Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie – do dnia 10.04.2017 r.

Składanie przez Uczestników pytań dotyczących Regulaminu – do dnia 24.04.2017 r. do godz. 15.00.

Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestników dotyczące Regulaminu – do dnia 08.05.2017 r.

Ostateczny termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie  – do dnia 20.09.2017 r. do godziny 15:00 (liczy się termin potwierdzenia dostarczenia pracy konkursowej do Zamawiającego).

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy pokonkursowej oraz dyskusja pokonkursowa – październik 2017 r.

Nagrody w konkursie

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:

  • I Nagroda – 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto);

– II Nagroda – 75 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto);

– III Nagroda – 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto);

– do 6 Wyróżnień po 25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto).

Zastrzega się, że praca nagrodzona I Nagrodą musi otrzymać minimum 80/100, a prace wyróżnione – minimum  60/100 punktów w ocenie Sądu konkursowego.

Skład Sądu konkursowego:

Przewodniczący Sądu konkursowego:

– Prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Staniszkis – Stowarzyszenie Architektów Polskich;

Zastępca Przewodniczącego Sądu konkursowego – członek Sądu konkursowego:

– dr inż. arch. Jarosław Bondar – Architekt Miasta, Urząd Miasta Szczecin;

Sędzia Referent:

– mgr inż. arch. Jacek Lenart – Stowarzyszenie Architektów Polskich;

Członkowie Sądu konkursowego:

– Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – Towarzystwo Urbanistów Polskich;

– Prof. dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

– dr inż. arch. Marek Sietnicki – Stowarzyszenie Architektów Polskich;

– mgr Ewa Stanecka – Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków;

– mgr inż. arch. Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta;

– arch. Martine De Maeseneer – Uniwersytet KU LEUVEN, Ghent, Belgia;

– arch. Sergio Figueiredo – Technishe Universiteit Eindhoven, Holandia;

– arch. Claudi Aguilo Aran – Politecnic Univerity of Catalunya, Barcelona, Hiszpania;

– arch. Johan de Koning – Academy of Architecture Rotterdam, Holandia.

Eksperci:

dr Małgorzata Gwiazdowska – Miejski Konserwator Zabytków, Urząd Miasta Szczecin.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin