Kto otrzyma Nagrodę Artystyczną, a kto tytuł Mecenasa Kultury?

Termin składania zgłoszeń kandydatur do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin oraz tytułu Mecenasa Kultury upływa 28 lutego.

Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin, przyznawana twórcom i artystom związanym ze Szczecinem, obejmuje trzy kategorie: istotne osiągnięcie artystyczne w 2023 roku, całokształt działalności artystycznej oraz innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury.

Podobnie jak w ubiegłych latach, Nagroda ma formę pieniężną – mówi Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta. –  Jej wysokość wynosi 20 000 zł (za istotne osiągnięcie artystyczne oraz za całokształt działalności) oraz 10 000 zł za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury.

Jednocześnie trwa rekrutacja kandydatur do tytułu Mecenasa Kultury, przyznawanego osobom wspierającym finansowo artystyczne przedsięwzięcia szczecińskich twórców. Tytuł ten może otrzymać osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, polska lub zagraniczna, wykazująca się aktywnym wsparciem dla kultury szczecińskiej.

Do tytułu nie mogą kandydować podmioty, które mają prawny obowiązek realizowania zadań z zakresu działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego. Minimalny wkład finansowy kandydata w ww. działalność musi wynosić 10 000 zł – dodaje Marta Kufel.

Zgłoszenia można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesantów, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać listownie na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są m.in. na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin: Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin, Mecenas Kultury.

Termin na złożenie wniosków mija pod koniec lutego br.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl