„Kryzys – szansą na zmiany” – Warsztaty psychologiczne dla mieszkańców Szczecina

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Nowotworową i Ich Rodzin ZAWSZE Z NADZIEJĄ organizuje bezpłatne warsztaty dla chętnych mieszkańców Szczecina. Warsztaty dedykowane są wszystkim w kryzysie emocjonalnym, doświadczających trudnych zdarzeń. Warto podkreślić, że warsztaty mają charakter indywidualny.

Psychologiczne wsparcie dla mieszkańców Szczecina

Program rozpoczyna się już 1 września 2021 r. i składa się z:

– indywidualnych konsultacji psychoterapeutycznych ze specjalistami z zakresu psychologii, psychoonkologii oraz psychoterapii, w trybie zdalnym (za pośrednictwem aplikacji internetowej) lub stacjonarnym (w biurze Stowarzyszenia Zawsze z Nadzieją, przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie.),

– cyklu warsztatów psychologicznych, rozwijających w uczestnikach kursu m.in. postawę ufności i nadziei, autonomii i poczucia tożsamości, inicjatywy i poczucia sprawczości w sytuacji kryzysowej (pierwsze spotkanie odbędzie się 25 września 2021 r.).

fot. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Nowotworową i Ich Rodzin ZAWSZE Z NADZIEJĄ

Jak wziąć udział w warsztatach?

Wystarczy zgłosić chęć udziału i zarejestrować swoje uczestnictwo, dzwoniąc pod numer telefonu 737 333 122.

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Szczecin, w ramach konkursu „Profilaktyka i promocja zdrowia adresowana do mieszkańców Szczecina.”

Celem programu jest zapewnienie mieszkańcom Szczecina wsparcia psychologicznego adekwatnego do ich potrzeb. Ponadto upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl