Konsultacje społeczne w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Do 25 lutego 2019 roku potrwają konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.


Propozycja zmian powstała na podstawie ewaluacji SBO, rozmów z projektodawcami i zespołem opiniującym – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina. – Teraz czas by mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na temat naszych propozycji.

Część zmian wynika z modyfikacji ustawy o samorządzie gminnym. Chodzi tu między innymi o wyższą kwotę przeznaczoną na budżet obywatelski, czyli 12 720 000 zł, wprowadzenie list poparcia dla projektów i możliwość zgłaszania zarówno projektów inwestycyjnych, jak i działań „miękkich”. Inne zmiany to efekt obserwacji, rozmów i wyników ewaluacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, między innymi wprowadzenie podziału na projekty lokalne i ogólnomiejskie.

Głównym założeniem podziału na obszary najbliższe osiedlom była chęć znalezienia kompromisu, który miałby pomóc mieszkańcom w realizacji pomysłów, które mają szansę powstać w ich bezpośrednim otoczeniu – dodaje Daniel Wacinkiewicz. – Mamy nadzieję, że zmiany, które proponujemy mają szansę zachęcić mieszkańców do coraz aktywniejszego włączania się w proces SBO, ale czekamy również na ich propozycje.

Konsultacje będą składać się z trzech spotkań otwartych z mieszkańcami oraz jednego zogniskowanego wywiadu grupowego z zaproszonymi przedstawicielami różnych środowisk lokalnych. Będą również zbierane opinie za pośrednictwem strony internetowej www.konsultuj.szczecin.pl oraz poprzez formularz dostępny w Biurze Obsługi Interesantów.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl