Koniec prac budowlanych na Węźle Głębokie 20 października 2021 r. [zdjęcia]

Firma STRABAG zgłosiła zakończenie robót budowlanych na Węźle Głębokie na dwa miesiące przed terminem wynikającym z umowy. Do czasu pełnego przekazania inwestycji do użytkowania, będą prowadzone jeszcze drobne prace porządkowe. W listopadzie zostanie nasadzone 50 drzew.

W ramach inwestycji wykonana została pętla tramwajowo-autobusowa z peronami tramwajowo-autobusowymi „door to door”, miejscami postojowymi „kiss&ride” (do chwilowego zatrzymania pojazdów w celu wypuszczenia lub zabrania pasażerów), stanowiskami do postoju taksówek, parkingiem rowerowym.

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Koniec prac
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Wybudowane zostało nowe rondo oraz przebudowano ulice dojazdowe do ronda – fragment Al. Wojska Polskiego, Zegadłowicza i Miodowej oraz ul. Kupczyka na całej długości do granic miasta wraz ze ścieżką pieszo-rowerową.

Koniec prac
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Koniec prac
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Koniec prac
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Koniec prac
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

W sąsiedztwie pętli powstał parking „park&ride”. Wykonano również nasadzenia zieleni.

Koniec prac
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Inwestycja w liczbach:

 1. powierzchnia chodników – 3 784 m2;
 2. powierzchnia mas bitumicznych – 15 800 m2;
 3. długość dróg – 2,5 km;
 4. długość dróg manewrowych – 660 m;
 5. długość dróg na parkingu leśnym – 450 m;
 6. długość chodników – 1,2 km;
 7. długość ścieżek rowerowych – 2,5 km;
 8. długość torowisk – 663 m toru pojedynczego;
 9. długość sieci trakcyjnej – 1,67 km;
 10. wylano 9 320 m3 betonu;
 11. długość ułożonych rur – 7 920 mb;
 12. długość ułożonych kabli – 16 600 mb;
 13. ponadto w ramach prac ziemnych wykopano 20 361 t ziemi, oraz wykonano nasypy, do których użyto 16 390 t ziemi.

Koszt prac to ponad 65 mln zł.

Wykonawcą prac jest firma STRABAG Sp. z o.o.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl