Kolejny fragment Warszewca udrożniony i wzmocniony

Zakład Usług Komunalnych zakończył w maju prace remontowe na górnym piaskowniku i strumieniu Warszewiec, pomiędzy przepustem pod ulicą Judyma a przepustem pod ulicą Chopina.

Dzięki inwestycji udało się usunąć lokalne wąskie gardła i zatory, a także przywrócić właściwe parametry dla przekroju poprzecznego koryta i spadku strumienia. Przepływy w czasie powodzi również zostały uregulowane, co przyczyni się do poprawy odpływu  wody. Dzięki temu strumień Warszewiec, który pełni rolę głównego odbiornika wód deszczowych z okolicy, został dostosowany do postępującej urbanizacji oraz coraz częstszych i bardziej gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Co zostało zrobione?

Remontem objęto fragment strumienia o długości 678 metrów. Zastąpiono dotychczasowe zniszczone umocnienie, wykonane z drewnianych belek, nowymi konstrukcjami w postaci materaców i koszy gabionowych wypełnionych kamieniem. Stopnie wodne na całej długości strumienia również przeszły remont i modernizację.

Remont dotyczył również piaskownika, czyli zbiornika, w którym następuje oczyszczanie wody strumienia z piasku, żwiru i innych zanieczyszczeń, które dostają się do niego wraz z wodami opadowymi. Konstrukcja wylotowa piaskownika została całkowicie odnowiona. Skarpy zbiornika zostały wzmocnione przy użyciu specjalnej techniki wklęsłej warstwy betonu. Zamontowano także barierki ochronne i wykonano drogę techniczną dla obsługi piaskownika.

Koszt inwestycji to prawie 1,9 mln zł.

fragment Warszewca udrożniony
Fot. UM Szczecin
fragment Warszewca udrożniony
Fot. UM Szczecin
fragment Warszewca udrożniony
Fot. UM Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl