Kolejny etap tymczasowych prac zabezpieczających w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Zakończył się kolejny etap tymczasowych prac zabezpieczających w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.  Wzmocnione zostały tunele ceglane oraz prewencyjnie filar w Sali Barnima III w skrzydle północnym Zamku. W piątek, 18 marca br., odbył się odbiór tego etapu robót. Pod skarpą północą oraz skrzydłem północnym Zamku Książąt Pomorskich rozciąga się rozbudowana sieć podziemnych korytarzy. Odkryta została w czerwcu 2020 podczas badań związanych z modernizacją zamkowych tarasów. … Czytaj dalej Kolejny etap tymczasowych prac zabezpieczających w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie