Kolejny etap tymczasowych prac zabezpieczających w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Zakończył się kolejny etap tymczasowych prac zabezpieczających w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.  Wzmocnione zostały tunele ceglane oraz prewencyjnie filar w Sali Barnima III w skrzydle północnym Zamku. W piątek, 18 marca br., odbył się odbiór tego etapu robót.

Pod skarpą północą oraz skrzydłem północnym Zamku Książąt Pomorskich rozciąga się rozbudowana sieć podziemnych korytarzy. Odkryta została w czerwcu 2020 podczas badań związanych z modernizacją zamkowych tarasów. Znaczna część to tunele z okresu II wojny św. wykonane z prefabrykatów, a część to korytarze ceglane, których dokładny cel i dokładny okres powstania nadal nie jest ustalony.

Obawy ekspertów budził stan tuneli ceglanych. Dlatego jednym z ważniejszych etapów robót było ich zabezpieczenie. Umożliwi ono prowadzenie dalszych prac. Zamek podkreśla, że jest to zabezpieczenie tymczasowe, bowiem docelowe wykona firma, która będzie prowadziła jednocześnie modernizację tarasów i odbudowę skrzydła północnego.

Także tymczasowo wzmocniony został filar w Sali Barnima III w skrzydle północnym Zamku. Dotąd nie było tam niepokojących sygnałów, ale pod ziemią w tym rejonie znajduje się część zabezpieczanych tuneli ceglanych, dlatego podjęte zostały działania prewencyjne.

Wykonawca oczekuje teraz na dostawę elementów (produkowanych na jego specjalne zamówienie według indywidualnego projektu), które wykorzysta przy udrożnieniu drugiego wejścia do tuneli.

Jednocześnie w tunelach trwają badania prowadzone przez Instytut Techniki Budowlanej (m.in. badania tzw. pustek, jakie wytworzyły się wokół tuneli), których wyniki wskażą szczegółowe dalsze wytyczne np. dotyczące materiałów wzmacniających do docelowych iniekcji podczas modernizacji tarasów.

Zamek przygotowuje także przetarg, który wyłoni wykonawcę połączonych zadań – modernizacji tarasów oraz odbudowy skrzydła północnego.

ZOBACZ TAKŻE:

Rozpoczęło się udrażnianie drugiego wejścia do tuneli pod Zamkiem

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl