Kolejny etap prac w śródmieściu – zamknięta kolejna ulica

09:15

W śródmieściu wykonawca rozpoczął wprowadzanie kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu. Ta część obejmuje połowiczne zamknięcie odcinka Królowej Jadwigi od skrzyżowania z Bohaterów Getta Warszawskiego do ul. Piotra Ściegiennego.

W związku z prowadzonymi pracami wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w kierunku Piotra Ściegiennego. Ul. Ściegiennego od strony al. Piastów stanie się ulicą ślepą i nie będzie już wjazdu w ul. Królowej Jadwigi.

Kolejny etap prac

– W ramach prac na odcinku ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego od Królowej Jadwigi do alei Piastów wykonano rozbiórkę nawierzchni jedni, istniejących chodników oraz wykonano większość warstw konstrukcyjne dla ciągów pieszych. Gotowe są wszystkie wpusty deszczowe wraz z włączeniem do kanalizacji ogólnospławnej – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM – Wykonawca prowadzi prace przy budowie krawężnika drogowego po stronie zachodniej i warstw konstrukcyjnych chodnika po stronie wschodniej.

Na odcinku ulicy Królowej Jadwigi od Bohaterów Getta Warszawskiego do Ściegiennego po stronie północnej rozpoczęło się wykonywanie sieci wodociągowej.

Przypominamy, że zakres robót budowlanych dla tego zadania obejmuje w szczególności:

– przebudowę jezdni,

– przebudowę chodników,

– wykonanie elementów małej architektury i zieleni,

– przebudowę sygnalizacji świetlnej,

– kanalizację deszczową,

– przebudowę kolidującego uzbrojenia,

– wprowadzenie stałej organizacji ruchu,

– sieć wodociągową.

Na remontowanych fragmentach pojawią się nowe chodniki i nawierzchnie jezdni, zmieniona zostanie organizacja ruchu między innymi dzięki wprowadzeniu strefy 30. W miejscach narażonych na nieprzepisowe parkowanie pojazdów wykonane zostaną słupki zabezpieczające oraz ustawione zostaną donice i ławki. Dodatkowa zieleń i mała architektura sprawią, że okolice będą bardziej przyjazne dla mieszkańców.

Przetarg na przebudowę ulicy Ściegiennego, Bohaterów Getta Warszawskiego oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Małkowskiego do ulicy Ściegiennego wygrała firma Elbud Szczecin.

Na zrealizowanie prac wartych 14 305 614,92 zł wykonawca ma 20 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Zadanie jest realizowane przez dwóch zamawiających — ZDiTM oraz ZWiK.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl