Kolejne zmiany na Placu Zwycięstwa

Prace dotyczące przebudowy infrastruktury na Placu Zwycięstwa cały czas trwają. Od najbliższego piątku kierowcy będą musieli przygotować się na dodatkowe utrudnienia w ruchu.

Zmiany na placu Zwycięstwa

W rejonie Medicusa wykonano podbudowy pod nawierzchnie jezdni, parkingu i chodników. Układane są płyty chodnikowe, krawężniki betonowe, gotowa jest nawierzchnia parkingu. Od najbliższego piątku ze względu na prace związane z poszerzaniem pobocza pod budowę chodnika i ścieżki rowerowej, do jednego pasa ruchu będzie zawężony prawoskręt z al. Niepodległości w kierunku Placu Zwycięstwa. Prace trwają również w obrębie torowiska tramwajowego. Betonowane będą ostatnie elementy płyty torowiska. Na samym końcu są drobne prace sieciowe – teletechniczne jak i wodociągowe. W kolejnych dniach instalowane będą elementy małej architektury. Prowadzone będą również prace przygotowawcze pod warstwę ścieralną nawierzchni.

O inwestycji

Zakres prac obejmuje przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych. Przebudowane zostaną perony przystankowe na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa oraz powstanie nowy przystanek na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Przebudowie poddane zostaną ponadto nawierzchnie jezdni i chodników. Wybudowane zostanę ścieżki rowerowe. Prace obejmują również usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu. Zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne i wykonane zostaną elementy małej architektury. Zagospodarowana zostanie zieleń.

Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj, realizowana jest w powiązaniu z przebudową śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 80 mln zł brutto, z czego blisko 40 mln zł brutto to koszt przebudowy Placu Zwycięstwa. Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

zmiany na placu Zwycięstwa
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
zmiany na placu Zwycięstwa
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
zmiany na placu Zwycięstwa
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
zmiany na placu Zwycięstwa
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Plac Zwycięstwa
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Plac Zwycięstwa
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Plac Zwycięstwa
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Plac Zwycięstwa
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Plac Zwycięstwa
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl