Kilkadziesiąt wydarzeń dla mieszkańców rewitalizowanej alei Wojska Polskiego

15:30

Już niebawem w rewitalizowanych kwartałach odbędą się m.in. spotkania, pikniki sąsiedzkie.

Cztery podmioty wzięły udział w otwartym konkursie ofert na przygotowanie i realizację programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.

Zdaniem komisji konkursowej najciekawsze propozycje przedstawiły wspólnie Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki wraz ze Stowarzyszeniem Media Dizajn.

Oferta jest staranna, spójna i odpowiada założonym kryteriom – argumentują swój wybór członkowie komisji konkursowej. – Stowarzyszenia wykazują znajomość tematyki związanej z rewitalizacją oraz przedstawiły atrakcyjną i adekwatną do celów zadania i grupy odbiorców ofertę. Ponadto liczba planowanych wydarzeń oraz beneficjentów zadania znacznie przewyższa zakładane minimum.

Stowarzyszenia część programu planują zrealizować w „Obiekcie Kreatywnym” przy ulicy Królowej Jadwigi 2/2. W programie jest kilkadziesiąt różnorodnych wydarzeń.

Planujemy wyjście w przestrzeń podwórek sąsiadujących z aleją Wojska Polskiego, pokazanie i przypomnienie mieszkańcom historii tego miejsca – mówi  Rafał Bajena, ze Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki. – Nasz program będzie adresowany do mieszkańców w różnym wieku. Już dziś serdecznie zapraszamy.

Umowa ma zostać podpisana w najbliższych dniach, a realizacja zadania przewidziana jest do 31 grudnia 2017 r.

Maksymalna kwota na realizację zadania to 50 tysięcy złotych.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin