Kierowcy z zagranicy nie płacą za SPP. Szczecin chce odzyskać ponad 37 mln zł

Szczecin ocenia możliwości odzyskania pieniędzy za nieopłacone mandaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania przez kierowców z zagranicy. Tak wynika z odpowiedzi na zapytanie złożone przez Łukasza Kadłubowskiego z Koalicji Obywatelskiej.

W piśmie skierowanym do Prezydenta Szczecina radny wskazywał, że samochody z innych krajów Unii Europejskiej stanowią aż 27% zdarzeń (konkretnie 74 433) o nieopłaconym postoju w SPP na łączną kwotę 37 721 650 zł. W związku z tym, chciał się dowiedzieć czy te dane dotyczą tylko przypadków nieprzedawnionych oraz jaki procent tej kwoty udało się do tej pory odzyskać.

„Ponadto, proszę o informację czy Prezydent Miasta Szczecin przygotował wystąpienie do miast Unii Metropolii Polski o podjęcie wspólnej inicjatywy i wystąpienia do ustawodawcy o zmianę przepisów, która umożliwi miastom egzekwowanie opłat dodatkowych od właścicieli pojazdów zarejestrowanych za granicą?” – pytał Łukasz Kadłubowski.

Odpowiedzi na zapytanie udzieliła wiceprezydent Anna Szotkowska, która potwierdziła, że przytoczone przez radnego danego dotyczą tylko przypadków nieprzedawnionych, czyli z ostatnich pięciu lat. Zapewniła, że od października 2018 roku miasto podejmuje próby rozwiązania tego problemu, starając się ustalić dane właścicieli pojazdów zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej (szczególnie w Niemczech, bo tych jest w Szczecinie najwięcej). Miasto liczy, że te pojedyncze sprawy będą „przetarciem ścieżki”, które pozwoli zidentyfikować główne problemy związane z windykacją należności od obywateli, których pojazdy są zarejestrowane na terenie UE.

Anna Szotkowska poinformowała również, że Prezydent Szczecina nie zwrócił się jeszcze do Unii Metropolii Polskich o podjęcie wspólnej inicjatywy dotyczącej zmiany przepisów, ale współpraca w tej sprawie ma zostać podjęta. „Po przygotowaniu pełnej analizy formalno–prawnej we współpracy z Unią Metropolii Polskich zostanie wszczęta odpowiednia procedura, której celem będzie ewentualne wystąpienie do ustawodawcy o zmianę przepisów” – zapewniła zastępczyni Prezydenta Szczecina.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl