Kiedy teren po dawnym „Maciusiu” zostanie zagospodarowany?

W wyniku przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu przy ulicy Edmunda Bałuki 14 firma Mak Dom Holding SA zobowiązała się do zakończenia zabudowy w ciągu czterech lat od dnia zawarcia umowy. Umowa została podpisana w 2019, tymczasem plac świeci pustkami. Czy i kiedy teren po dawnym „Maciusiu” zostanie zagospodarowany? O to zapytał w swej interpelacji radny Dariusz Matecki.

– Szanowny Panie Prezydencie, byłem wczoraj w miejscu gdzie do maja 2023 roku miał stanąć nowy budynek i jedyne co tam widzimy to wulgaryzmy wypisane na murach oraz obraz nędzy i rozpaczy – a jest to samo centrum Szczecina. (…) Proszę o szczegółowe informacje dot. umowy z firmą Mak Dom – jaki jest jej aktualny stan, co się w niej zmieniło? – czytamy w interpelacji Dariusza Mateckiego.

Odpowiedź Miasta

Odpowiedzi udzielił Michał Przepiera, Zastępca Prezydenta Miasta. Wynika z niej, że z firmą (użytkownikiem wieczystym) podpisano nową umowę, w świetle której przedłużono termin zakończenia zabudowy (czyli osiągnięcie stanu surowego zamkniętego budynków) do dnia 30 maja 2025 i jednocześnie ustalono termin zakończenia zagospodarowania całych nieruchomości do dnia 30 listopada 2026 roku.

O przedłużenie tego terminu wnioskował użytkownik wieczysty, który motywował wniosek niedotrzymaniem pierwotnego terminu z przyczyn obiektywnych, niezależnych od niego. Co spowodowało opóźnienia? Wpłynęło na to wiele czynników:

  • skomplikowane postępowanie dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę (wielość stron postępowania, składane przez strony uwagi do projektu budowlanego);
  • wydane pozwolenie na budowę zostało zaskarżone przez właściciela jednej z sąsiednich nieruchomości do Wojewody Zachodniopomorskiego, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
  • z uwagi na ustanowienie służebności na części terenu inwestycyjnego umożliwiającej zadaniem użytkownika wieczystego prowadzenie inwestycji podjął on działania, równomiernie do toczącego się przed sądem postępowania o wygaszenie służebności, zmierzające do uzyskania zgody na wejście z pracami budowlanymi na teren służebny (firma jednocześnie poinformowała, że wykonała wszystkie prace, które były możliwe bez wejścia na teren służebny – między innymi przeprowadziła rozbiórkę budynku szkoły).

W związku z przedłożonymi argumentami Miasto nie widziało przesłanek do rozwiązania umowy i przedłużyło termin zakończenia zabudowy.

Ponadto intencją miasta jest zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z „Koncepcją projektową” wyłonioną w przetargu. – czytamy na końcu pisma, odpowiadającego na interpelację Dariusza Mateckiego.

Z koncepcją, która wygrała przetarg zapoznasz się w poniższym artykule:

Rozstrzygnięto przetarg na Kwartał 21 w samym centrum Szczecina

Pełna odpowiedź dostępna TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl