Kiedy i gdzie staną nowe poidełka w mieście – pyta w swojej interpelacji radny miejski

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie ma w planach kampanię promującą picie wody z kranu. W związku z tym w mieście mają pojawić się nowe poidełka. Radny miejski Przemysław Słowik wystosował w tej sprawie petycję, w której zapytuje o to kiedy i gdzie zostaną zamontowane poidełka.

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej na interpelację nr. 4221, miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zamierza przeprowadzić kampanię promującą picie wody z kranu. Jest to działanie słuszne i bardzo potrzebne, biorące pod uwagę zmianę nawyków i przekonanie większej liczby mieszkańców do picia wody z kranu, zamiast kupowania wody butelkowanej. Picie wody z kranu jest korzystne nie tylko dla naszego środowiska, poprzez redukcję ilości zużywanego plastiku, ale również pozwala na oszczędności w domowym budżecie – zauważa w swoim piśmie do Prezydenta Miasta Przemysław Słowik.

W związku z powyższym radny zadał kilka pytań – o to w jakim terminie będzie realizowany projekt, kiedy i gdzie pojawią się poidełka, jaki jest koszt projektu oraz jak będą wyglądać poidełka.

Źródło: Interpelacja Przemysława Słowika

Odpowiedź Miasta

Na interpelację radnego odpowiedziała Zastępca Prezydenta Miasta Anna Szotkowska. Wynika z niej, że realizacja projektu już się rozpoczęła i w pierwszej kolejności objęła działania edukacyjno-promocyjne w placówkach oświatowych, do których wysłano informacje o możliwości wyposażenia ich w poidełka. Chęć udziału w przedsięwzięciu zgłosiły 23 placówki, w których łącznie wytypowano 46 potencjonalnych punktów do montażu poidełek. Obecnie w tych miejscach prowadzone są badania laboratoryjne w celu ustalenia jakości wody, a także trwają ustalenia dotyczące zasad wdrażania oraz terminu realizacji prac.

Oprócz tego ZWiK w ramach własnego budżetu przewidział na promowanie picia wody z kranu 2 mln złoty – w tej sprawie złożył wniosek taryfowy, którego zatwierdzenie przez Gospodarstwo Wodne Wody Polskie umożliwi realizację promocji. Kwestia wyboru poidełka wielofunkcyjnego zostanie określona w późniejszej fazie.

Pełna treść TUTAJ.

Zobacz także:

Radny miejski postuluje o więcej poidełek w mieście

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl