Jest już data ostatecznego zakończenia prac na alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Śródmiejski odcinek alei Wojska Polskiego został już oficjalnie otwarty i od wielu miesięcy jest już przejezdny. Trwają jednak ciągle prace dodatkowe, które maja wpływ na estetykę i funkcjonalność nowej alei. Jest już data ostatecznego zakończenia prac na alei Wojska Polskiego.

Zieleń: wymiana i jej zabezpieczenie

Zieleń na alei Wojska Polskiego to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów nowego zagospodarowania tej przestrzeni. Kilkumetrowe drzewa oraz tysiące krzewów dodają alei uroku, niestety wyzwaniem było ich utrzymanie. Wiele zieleńców zostało uszkodzonych przez bezmyślność wielu osób – w przybliżeniu nawet 300m2 terenów zielonych. Konieczna była wymiana roślin oraz ich zabezpieczenie.

 Zgromadzenie roślin o podobnym kształcie, wielkości i odmianie wiąże się z pozyskaniem sadzonek z różnych szkółek, nie tylko krajowych ale też europejskich – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji. – Jest to żmudny i długotrwały proces, uwarunkowany czasem produkcji roślin trwającym długie miesiące, niekiedy i dłużej. Ponadto braki, wydłużone terminy produkcji i dostaw, nieodpowiednie parametry oraz nawet cena o ponad 100 % wyższa od cen w zaproponowanych w kosztorysach, której zamawiający z oczywistych powodów nie mógł zaakceptować, odsunęły w czasie termin wykonania nasadzeń.

Jednocześnie, zarówno po obserwacjach nadzoru jak i po apelach czy sugestiach wielu mieszkańców, przy zieleńcach sukcesywnie pojawiały się barierki, których de facto wytworzenie na podstawie specjalnie opracowanego projektu zajęło dodatkowe miesiące. Zabezpieczają one teren zielony przed parkowaniem i rozjeżdżaniem roślin. Proces ich montażu trwa do dzisiaj. Konieczne także okazało się zainstalowanie dodatkowych elementów ograniczenia ruchu. Słupki – dla jednych niepotrzebny element zagospodarowania terenu, dla innych konieczność, która nie pozwala parkować na chodnikach czy przejściach dla pieszych.

Gwarancja, dofinansowanie i termin

Wszystkie te zmiany to dodatkowe zadania dla Wykonawcy robót oraz Zamawiającego. Prace, które pozostały do wykonania nie przeszkadzają w funkcjonowaniu alei a wszystkie  usterki do czasu zakończenia robót wykonawca musi usuwać na własny koszt.

– Można by stwierdzić, że to dodatkowy czas, w którym obowiązuje gwarancja – mówi Piotr Zieliński. – Choć formalnie wydarzy się to dopiero po odbiorze końcowym inwestycji i trwać będzie 6 lat, to dodatkowy rok jest w tym wypadku na korzyść Miasta. Jednocześnie już na etapie realizacji inwestycji Gmina Miasto Szczecin wystąpiła o dofinansowanie, którego uzyskanie nie byłoby możliwe po zakończeniu robót i ich odbiorze.

Ostateczny odbiór prac na alei Wojska Polskiego zaplanowano na III kwartał bieżącego roku.

Nadzór nad przebudową śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl