Jakie zmiany w organizacji ruchu na Placu Zgody?

Ze względu na trwające prace przy przebudowie śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, zmieniła się organizacja ruchu na Placu Zgody.

zmiany na Placu Zgody
Fot. UM Szczecin

Co się zmieni?

Wykonawca zaczął roboty dotyczące przebudowy Placu Zgody. Ze względu na ich specyfikę, nie ma możliwości zachowania pełnej przejezdności na tym konkretnym odcinku inwestycji. W rejonie Placu Zgody do minimum będzie wyeliminowany ruch pojazdów w celu sprawnego i szybkiego zrealizowania prac drogowych. Prace są podzielone na trzy etapy. Dla każdego z nich zostaną wprowadzone objazdy dla pojazdów jadących z kierunku Placu Żołnierza i Małkowskiego.

Etap I

Etap I obejmuje zajęcie jezdni Placu Zgody pomiędzy północnym i południowym wlotem Wojska Polskiego. Zostaną również zamknięte wloty w ulice Bohaterów Getta i Bogusława X. Ruch komunikacji autobusowej pozostaje bez zmian. Ze względu na prowadzenie robót zostaną wprowadzone zmiany w ciągu ulicy Bohaterów Getta polegające na wprowadzeniu dwukierunkowego ruchu dojazdowego do posesji od skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigi. Pojazdy jadące ulicą Małkowskiego otrzymają nakaz jazdy w kierunku ulicy Krzywoustego.

Etap II

Etap II to zajęcie jezdni Placu Zgody między południowym wlotem Wojska Polskiego i wlotem ul. Bałuki. Zamknięte zostaną wloty w ulice Bohaterów Getta i Bogusława X. Ruch komunikacji autobusowej będzie bez zmian. Ze względu na prowadzenie robót zostaną wprowadzone zmiany w ciągu ulicy Bohaterów Getta polegające na wprowadzeniu dwukierunkowego ruchu dojazdowego do posesji od skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigi. Pojazdy jadące ulicą Małkowskiego otrzymają nakaz jazdy w kierunku ulicy Krzywoustego.

Etap III

Etap III to zajęcie jezdni Placu Zgody pomiędzy północnym wlotem Wojska Polskiego i wlotem ul. Bałuki. Zamknięte pozostaną wloty w ulice Bohaterów Getta i Bogusława X. Ruch komunikacji autobusowej oraz dojazdowy pojazdów po Placu Zwycięstwa będzie odbywał się w odwrotnym kierunku – od ul. Bałuki do północnego Wlotu Al. Wojska Polskiego. Ze względu na prowadzenie robót zostaną wprowadzone zmiany w ciągu ulicy Bohaterów Getta polegające na wprowadzeniu dwukierunkowego ruchu dojazdowego do posesji od skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigi. Pojazdy jadące ulicą Małkowskiego otrzymają nakaz jazdy w kierunku ulicy Krzywoustego.

Pozostałe zmiany w ruchu drogowym

Zgodnie z obecnie obowiązującą organizacją ruchu nie będzie dopuszczony ruch pojazdów z wyjątkiem pojazdów budowy i dojazdu do posesji po Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Bałuki do ul. Jagiellońskiej.
Nie także będzie możliwości poruszania się pojazdów w ciągu Wojska Polskiego od Placu Zgody do Placu Zwycięstwa.  Utrudnienia związane z przebudową Placu Zgody zakończą się najwcześniej wiosną 2023 roku.

O inwestycji

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne:

ETAP I – obejmuje przebudowę układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. Inwestycja obejmie ponadto przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, przebudowę sygnalizacji świetlnych, budowę oświetlenie ulicznego, budowę elementów małej architektury, budowę fontanny oraz zmianę organizacji ruchu w postaci wprowadzenia ruchu uspokojonego. Istotną częścią prac będzie zagospodarowanie terenu w postaci nasadzeń drzew i krzewów. Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od Placu Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów, stanie się „zielonym salonem” naszego miasta. W ramach nasadzeń pojawią się drzewa o randze reprezentacyjnej dla naszego miasta, długowieczne i monumentalne. Znajdą się tam m.in. kolumnowe platany, będą również charakterystyczne dla Szczecina przepiękne magnolie. Projekt zakłada nasadzenia w pasie środkowym na całej długości blisko kilometrowej ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie wnętrza projektowanego ronda na Placu Zgody czy wzdłuż wieżowców sąsiadujących z Placem Zgody. Nasadzenia roślinności obejmą niemal kilometr zupełnie nowej alei. Znajdą się w niej nowe krzewy, trawy i byliny.

ETAP II – obejmie wykonanie dokumentacji projektowej a następnie zrealizowanie prac budowlanych, polegających na przebudowie układu drogowego i torowego w rejonie placu Zwycięstwa. Zakres prac obejmie przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych, przebudowę peronów przystankowych na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa, budowę nowego przystanku tramwajowego na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Prace obejmą również przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę ścieżek rowerowych, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę systemu informacji pasażerskiej, zagospodarowanie terenu elementami małej architektury oraz nasadzeniami drzew i krzewów.

Prace mają się zakończyć III kwartale 2023 roku. Koszt prac to ponad 80 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl