Jakie są plany wobec zielonego terenu przy Filharmonii?

Zielonym terenem przy szczecińskiej Filharmonii zainteresował się radny Patryk Jaskulski. Jego zdaniem przestrzeń ta powinna zostać udostępniona mieszkańcom. W tej sprawie napisał dwie interpelacje i jak obiecał na swoim oficjalnym profilu na Facebooku – sprawy nie odpuści.

Pierwsza interpelacja wpłynęła na początku czerwca. Radny zauważył w niej, że znajdująca się na tyłach gmachu Filharmonii działka świetnie nadaje się, by podziwiać oryginalny budynek z zupełnie innej, nieznanej mieszkańcom czy turystom strony. Działka ta należy do Miasta i jest przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zieleń parkową. Zdaniem Patryka Jaskulskiego:

Istnieje tu gotowa infrastruktura, która już dziś może służyć mieszkańcom, wystarczy otworzyć bramę wjazdową, ustawić kilka ławek, leżaków oraz koszy na śmieci. Mamy szansę stworzyć niskim nakładem finansowym bardzo atrakcyjną przestrzeń rekreacyjną, która dałaby możliwość podziwiania architektury budynku filharmonii w otoczeniu zieleni.

W związku z powyższym zadał w swojej interpelacji dwa pytania:

  • Czy miasto może już dziś na wskazanej działce ustawić elementy małej architektury i udostępnić przedmiotowy teren mieszkańcom, zgodnie z przeznaczeniem w MPZP?
  • Czy miasto ma w planach kompleksową inwestycję związaną z utworzeniem terenu zielonego na wskazanej działce?

Odpowiedzi udzieliła Anna Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta. Wynika z niej, że w Miasto rozważy utworzenie otwartej przestrzeni rekreacyjnej zgodnie z MPZP, jednakże decyzja w tej sprawie zależy od możliwości zabezpieczenia w Budżecie Miasta odpowiednich środków finansowych.

„Ogród Sztuki na tyłach Filharmonii”

Tak jak zapowiedział radny – tematu nie odpuszcza. Wystosował kolejną interpelację podejmując temat na nowo. Jednocześnie zgłosił projekt zagospodarowania terenu do SBO 2023. Na chwilę obecną jest on pozytywnie zaopiniowany pod względem weryfikacji formalnej i merytorycznej i oczekuje na ocenę społeczną zespołu opiniującego, a ostatecznie mieszkańcy zadecydują czy zostanie on zrealizowany w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Pełna treść interpelacji TUTAJ.

Pełna treść odpowiedzi TUTAJ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl