Jakie oszczędności w obiektach publicznych wprowadzi Miasto w związku z kryzysem energetycznym?

Przemysław Słowik wystosował interpelację do Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie trwającego obecnie kryzysu energetycznego. W swoim piśmie przedstawił swoje propozycje do wdrożenia w ramach oszczędności, jednocześnie zapytując „Jakie są plany GMS na oszczędność energetyczną w trakcie najbliższego sezonu jesienno-zimowego?”. Odpowiedzi udzieliła Zastępca Prezydenta Miasta – Anna Szotkowska.

W swojej interpelacji, radny miejski Przemysław Słowik zaproponował rozwiązania, które można wprowadzić w ramach planu oszczędzania:

Krótkoterminowo

 • Wprowadzenie nakazu ograniczenia ogrzewania budynków użyteczności publicznej do maksymalnie 20 stopni C, a także pozostawienie korytarzy oraz dużych pomieszczeń nieogrzewanych.
 • Wprowadzenie nakazu ograniczenia ogrzewania placówek oświatowych do 20 stopni C.
 • Zrezygnowanie z oświetlenia zewnętrznego elewacji budynków użyteczności publicznej, pomników oraz iluminacji świetlnych
 • Zakaz pozostawiania oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej po zamknięciu.

Średniookresowo

 • Inwestycje w instalację PV i montaż paneli na dachach każdego budynku użyteczności publicznej, zajezdniach tramwajowych, autobusowych, basenach, etc.
 • Montaż na dachach małych turbin wiatrowych.

Długookresowo

 • Wprowadzenie planu pełnej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i zabudowań mieszkalnych w zasobie Gminy Miasto Szczecin.

Jednocześnie, radny skierował do Magistratu kilka pytań dotyczących planowanych bądź podjętych przez Miasto działań. Między innymi zapytał o plany Gminy Miasto Szczecin na oszczędność energetyczną w okresie jesienno-zimowym oraz o to, czy w budżecie Miasta na 2023 rok przewidziano środki na inwestycję w odnawialne źródła energii?

Odpowiedź Miasta

Jak wynika z odpowiedzi Anny Szotkowskiej Miasto już wprowadziło szereg działań zarówno w samym Urzędzie Miasta, jak i w jednostkach organizacyjnych i spółkach miasta. W pomieszczeniach temperatura wynosi maksymalnie 19° Celsjusza, a korytarze i klatki zostały wyłączone z ogrzewania. W tym roku zrezygnowano również z włączenia iluminacji świątecznych. Ponadto miejskie spółki oraz jednostki organizacyjne miasta prowadzą działania mające na celu zmniejszenie ilości zużywanej energii – na przykład na terenie Zajezdni Pogodno. W jaki sposób? Otóż poprzez:

 • ograniczenie intensywności oświetlenia zewnętrznego na placach do 50%;
 • wymianę oświetlenia wewnętrznego w halach i w kanałach na ledowe;
 • ustawienie ogrzewania pomieszczeń biurowych na tryb energooszczędny;
 • ograniczenie do niezbędnego minimum postoju wagonów w zajezdniach pod napięciem;
 • czy sukcesywną wymianę urządzeń i maszyn na energooszczędne.

Miasto rozważa również wyłączenie z eksploatacji w okresie zimowym niektórych budynków należących do Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.

W 2023 roku planowane jest przeprowadzenie termomodernizacji 5 budynków mieszkalnych, stale też prowadzone są modernizacje i remonty obiektów oświatowych, które wprowadzają nowe rozwiązania technologiczne, pozwalające na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Jeśli zaś chodzi o budżet, to wciąż trwają prace nad nim, zatem nie jest możliwe w tej chwili określenie wysokości środków przeznaczonych na odnawialnie źródła energii oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

 

Pełna odpowiedź TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl