Jakie decyzje zapadły podczas ostatniej sesji Rady Miasta?

We wtorek, 6 września br., odbyło się kolejne posiedzenie Rady Miasta. Jakie decyzje zapadły podczas XLII sesji?

Zmienione zasady korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych, nowy cennik za przewozy taksówkami i przyjęcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin – to najważniejsze postanowienia radnych.

PPN

Radni przyjęli uchwałę ws. ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych i tym samym naprawili błąd w dotychczas obowiązującym regulaminie PPN, gdzie opłatę dodatkową zdefiniowano jako „karę umowną”.

Podwyżki opłat za taksówki

Na wniosek szczecińskich taksówkarzy radni określili maksymalne stawki za przejazdy. Po zmianach ceny w pierwszej taryfie będą wynosić 4 zł (dotąd – 3 zł), a w drugiej taryfie 6 zł (dotąd- 4,5 zł). Opłata początkowa wzrośnie z dotychczas obowiązujących 7 zł do maksymalnie 10 zł, a stawka za godzinę postoju nie zmieni się i będzie wynosić 40 zł.

Plan zaopatrzenia w ciepło i nie tylko

Radni przegłosowali również „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin”. Dokument  ten  na poziomie strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną gminy. Zawiera charakterystykę gminy w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw i określa, w założonym okresie 15 lat, potrzeby energetyczne gminy oraz możliwości i sposoby ich pokrycia.

Pozostałe uchwały

Podczas sesji zapadły również decyzje dot. m.in.: lokalizacji kasyn, rozszerzenia planu nadzoru nad żłobkami i przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych uchwał oraz wyniki głosowań znajdują się tutaj.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl