Jakie będą losy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej?

Po raz kolejny doszło do spotkania partnerów projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z przedstawicielami Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Głównym tematem były opóźnienia w realizacji części kolejowej, za którą odpowiedzialne są PKP PLK.

W ocenie lidera projektu – Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego podejmowane przez PKP PLK działania są niesatysfakcjonujące.

Naszym zdaniem, do deklarowanej na poprzednich spotkaniach, intensyfikacji prac na Zadaniu A i B części kolejowej projektu budowy SKM po prostu nie doszło – mówi Roman Walaszkowski, dyrektor Biura SSOM. – Dziś na placu budowy, za którą odpowiedzialny jest partner – PKP PLK dzieje się zbyt mało, by prace zakończyły się w deklarowanym i tak już wydłużonym terminie.

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej prowadzona jest na podstawie porozumienia między samorządami Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi. W projekcie wartym ponad 800 milionów złotych, z czego większość pieniędzy pochodzi z funduszy unijnych, każdy partner ma swój obszar odpowiedzialności. Dziś samorządy, zgodnie z harmonogramem, projektują i budują infrastrukturę wokół przystanków kolejowych. Za modernizację i budowę linii kolejowych wraz z wybranymi przystankami odpowiada PKP PLK. Wybrany przez kolejarzy generalny wykonawca – TRAKCJA SA ma już wielomiesięczne opóźnienia w stosunku do pierwotnych harmonogramów. SSOM wraz zrzeszonymi samorządami wielokrotnie wzywał partnera kolejowego do intensyfikacji działań.

Na ostatnim spotkaniu z CUPT-em PKP PLK przedstawiło pomysł wydłużenia realizacji projektu do następnej perspektywy unijnej – relacjonuje dyrektor Walaszkowski. – W moim przekonaniu to nie tylko jest niepokojące, ale nieracjonalne i nie możliwe do zrealizowania, gdyż według szacunku PKP PLK do zakończenia kontraktów potrzebne jest ok. 18 miesięcy, natomiast do końca obecnej perspektywy finansowej mamy jeszcze 27 miesięcy. Ponadto dofinansowanie na projekt otrzymaliśmy w drodze konkursu, co oznacza, że musi on być zrealizowany we wskazanym terminie, albo z przyczyn leżących po stronie PKP PLK wszyscy partnerzy projektu będą zobowiązani do zwrotu dofinansowania i równocześnie uprawnieni będą do wystąpienia z roszczeniami do winnego zaistniałej sytuacji.

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jako lider projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej nie ustaje wysiłkach na rzecz doprowadzenia przedsięwzięcia do oczekiwanego przez mieszkańców SOM finału. Planowane są kolejne spotkania z CUPT-em oraz przedstawicielami PKP PLK.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl