Jakie będą dalsze losy stadionu Czarnych przy ulicy Chopina?

W lipcu br., autorzy petycji Mniej betonu, więcej sportu i rekreacji na „Stadionie Czarnych” postulowali, by 35% powierzchni działki należącej obecnie do ZUT przeznaczyć na cele sportowe i rekreacyjne. W poniedziałek, 15 listopada, postulujący negocjowali w tej sprawie z Miastem. Niestety nie udało się wywalczyć owych 35%. Jakie zatem będą dalsze losy stadionu Czarnych przy ulicy Chopina?

Na poniedziałkowym spotkaniu Komisji Skarg i Petycji Rady Miasta radny miejski Andrzej Radziwinowicz, wspólnie z autorkami petycji Martą Gosecką i Beatą Piechocką, ponownie przedstawili swoje postulaty:

  • zwiększenie do 35% terenu, który pozostanie przeznaczony pod sport i rekreację
  • zmianę lokalizacji tego terenu

Jak wynika ze statusu opublikowanego przez radnego na oficjalnym profilu na Facebooku teren ów będzie obejmował 25% działki. Według zapowiedzi, ZUT zagospodaruje go z własnych pieniędzy, a następnie odda Miastu na własność. Powstaną tam między innymi, boisko wielofunkcyjne, wybieg dla psów, plac zabaw, siłownia plenerowa. Będzie to teren otwarty dla mieszkańców.

Fot. Andrzej Radziwinowicz / Facebook

Natomiast wciąż jeszcze trwa dyskusja na temat lokalizacji fragmentu wydzielonego z  działki. Postulujący nie zgadzają się na to, by te deklarowane dla społeczeństwa 25% znajdowało się tuż przy stacji benzynowej. Jak argumentuje Andrzej Radziwinowicz:

Nie chcemy odpoczywać czy grać w piłkę w oparach benzyny. Ten teren ma być zapłatą dla społeczności lokalnej wniesioną przez uczelnię za zmianę funkcji tego terenu, a nie buforem odgradzającym nową zabudowę mieszkaniową od stacji benzynowej.

Apelujemy żeby te 25% pod sport i rekreację planowane w nowym Studium zostały zlokalizowane od ul. Łabędziej lub Sportowej.

Ten teren ma łączyć „stare” osiedle z nowym. Ten teren ma stać się łącznikiem integrującym starych mieszkańców z nowymi sąsiadami. Ten teren ma być dla wszystkich!

(fragment statusu Andrzeja Radziwinowicza na Facebooku)

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl