Jaki ma być Szczecin przez najbliższe 30 lat – ruszają konsultacje społeczne

Klimat i przyroda. Dynamiczne inwestycje i rozwój osiedli. Śródmieście czy Międzyodrze. Lokalne centra usługowe kontra miasto rozlewające się i transportochłonne. Zieleń i woda w mieście. Miasto rozpoczyna dyskusję o przyszłości Szczecina. Konsultacje społeczne potrwają do 19 kwietnia br. 

Miasto rozpoczyna debatę nad aktualizacją Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Ostatnia taka aktualizacja miała miejsce w 2012 roku. Dokument sięga perspektywy 2050 i jest intensywnie przygotowywany od 2 lat. W tym roku przewiduje się finał prac. Zanim jednak projekt uchwały trafi pod obrady radnych miasta, przed nami kilka miesięcy dyskusji o tym jaki ma być Szczecin przez najbliższe 30 lat.

Prace nad projektem Studium odbędą się w dwóch etapach:
– pierwszy to rozpoczęte 19 marca konsultacje społeczne.
– drugi to opisane procedurą planistyczną zbieranie opinii ekspertów i instytucji.

Przez najbliższe kilka miesięcy, do dokumentów przygotowanych przez miejskich planistów będą zbierane uwagi, tak aby jesienią bieżącego roku rozpocząć przyjmowanie nowego studium.

Jak zgłaszać uwagi?

– drogą elektroniczną pobierając na stronie konsultuj.szczecin.pl cyfrową wersję formularza konsultacyjnego
– tradycyjnie na formularzu papierowym [dostępnym w przedsionku budynku Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 (prawe skrzydło) oraz przy wejściu filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40] można wrzuć do urn wystawionych przy wejściu do UM przy pl. Armii Krajowej 1 i filii UM przy ul. Rydla 39-40.
– wypełniony dokument można także przesłać elektronicznie na adres bppm@um.szczecin.pl, lub pocztą tradycyjną na adres Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin.

Konsultacje potrwają do 19 kwietnia 2021. W ciągu 30 dni od ich zakończenia wyniki będą przedstawione na stronie konsultuj.szczecin.pl.

Fot. UM Szczecin

Główne kierunki dyskusji na przyszłością

Klimat i środowisko: 
 Jak przygotować miasto na sytuacje typu susza, degradacja środowiska naturalnego czy działalność człowieka? Jak chronić zieleń i wodę oraz zwierzęta żyjące w mieście? Czy może nam zabraknąć wody albo grożą nam przerwy w dostawach energii?  Czy w skali miasta sprawdzi się zielona infrastruktura i w jakim stopniu miasto powinno być zasilane przy pomocy odnawialnych źródeł energii? Czy ograniczanie zanieczyszczeń ma być strategicznym celem? Czy naturalne warunki i tradycje urbanistyczne Szczecina mogą być naszym sprzymierzeńcem w budowaniu odporności na zmiany klimatu? 

Jakie miasto i mieszkańcy?
Czy dynamicznie biegnące po ścieżce wzrostu, uczące się? Czy może spokojne, ale otwarte na zmiany i zorientowane na dobrostan mieszkańców? Czy miasto kompaktowe – rozwijające się w sposób zrównoważony? Jak Szczecin powinien odpowiadać na ambicje i oczekiwania mieszkańców? Jak zwiększać szanse na lepsze życie w mieście? Jak zaplanujemy przestrzeń wokół nas? W jaki sposób będziemy tworzyć lokalne centra usług? Jak poprawić jakość i dostępność otaczających nas przestrzeni publicznych, rozwijać tereny rekreacyjne? Dlaczego miasto nie powinno rozlewać się w różnych kierunkach i czy można zapobiec temu procesowi minimalizując straty? Jak racjonalnie gospodarować zasobami i usługami? Jak współpracować z sąsiadującymi z nami gminami? Wreszcie jak stworzyć optymalne – przyjazne miejsce do życia, zapewniające bezpieczeństwo, także ekonomiczne, dostęp do atrakcyjnego rynku pracy i usług publicznych?

Komunikacja: Czym będziemy podróżować po mieście?
Czy intensywny rozwój motoryzacji mamy za sobą? A przemieszczanie się w pojedynkę samochodami stanie się tak uciążliwe, że niepraktyczne i nieopłacalne? Czy próby zaspokojenia oczekiwań wszystkich podróżnych wygenerują nowe problemy i konflikty? Jak skorzystać z doświadczeń innych miast? Czy zgodnie z zapowiedziami nadchodzi czas rozwoju komunikacji publicznej: sieci tramwajowej, międzyosiedlowych tras rowerowych z uwzględnieniem systemu parkingów nadziemnych oraz Park&Ride? Co zmieni w przemieszczaniu się po mieście realizowana aktualnie SKM?

Przestrzeń: Czy zostaniemy w centrum, czy przeniesiemy się na Międzyodrze?
Jeśli sprawdzą się prognozy demografów – w 2050 będzie nas w Szczecinie 380 tysięcy. Mamy wciąż niedobory mieszkań i jednocześnie nasze mieszkania są przeludnione. Według obliczeń, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe o odpowiedniej jakości w Szczecinie powinno powstać blisko 70 tysięcy nowych mieszkań. Czy kierunkiem będzie rewitalizacja niemal całego XIX-wiecznego Śródmieścia? A może rozwiązaniem będzie intensywne zabudowanie Łasztowni i innych wysp Międzyodrza w Śródmieściu oraz koncentracja zabudowy w już zurbanizowanych obszarach.

Dokument ma odpowiedzieć na pytania jak będzie wyglądał Szczecin w przyszłości, jak rozwój miasta będzie oddziaływać na mieszkańców i na jego otoczenie – gminy sąsiadujące z nami.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl