Jak zmieniła się Łomżyńska po przebudowie?

Północ Szczecina tez się zmienia. Na Skolwinie można już zauważyć nową infrastrukturę drogową. Jezdnia, chodniki i oświetlenie – ulica Łomżyńska całkowicie się zmieniła.

Przedsięwzięcie objęło przebudowę ul. Łomżyńskiej na odcinku pomiędzy ulicami Inwalidzką i Nowy Świat. Wykonana została jezdnia oraz chodniki. Przebudowane zostały ponadto kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa i elektryczna. Zainstalowane zostało oświetlenie.

Wykonawcą prac była firma Usługi Transportowo-Budowlane Bernard Baranowski. Koszt to ponad 4,1 mln zł brutto.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawował Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl