Jak wygląda przebudowa węzła przesiadkowego w Podjuchach? [Zdjęcia]

Efekty prowadzonych prac budowlanych na węźle przesiadkowym w Podjuchach są już namacalne. Widoczne są chodniki, plac dla autobusów, a w przyszłym budynku kasowym będą realizowane prace wykończeniowe. Jak na zdjęciach prezentuje się przebudowa?

Węzeł przesiadkowy w Podjuchach ma zwiększyć standard podróżowania transportem zbiorowym w Szczecinie. Ważnym elementem inwestycji poza pętlą autobusowa jest parking P&R. Wszystko po to, aby mieszkańcy mogli częściej wybierać komunikację zbiorową i ograniczyć podróże samochodami osobowymi.

Plany przebudowy węzła komunikacyjnego w Podjuchach przewidują:

– budowę pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu,
– budowę parkingów dla samochodów osobowych typu Park&Ride,
– budowę parkingu Bike&Ride,
– budowę wiat przystankowych,
– wykonanie elementów Systemu Informacji Pasażerskiej,
– rozbiórkę istniejących obiektów i nawierzchni,
– budowę zaplecza socjalno-kasowego,
– budowę systemu zliczania pojazdów na parkingu,
– budowę/przebudowę chodników,
– budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego,
– budowę/przebudowę odwodnienia projektowanych nawierzchni,
– przebudowę kolidującego uzbrojenia,
– budowę zjazdów,
– wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Jak prezentuje się postęp prac w Podjuchach?

Aktualnie trwają prace nad strukturą nawierzchni oraz infrastrukturą dla pieszych.

węzeł- Podjuchy
Prace w Podjuchach, fot. ZDiTM

Wykonane już  zostały regulacje włazów studni i wpustów deszczowych i zakończono prace związane z wykonaniem makroniwelacji w obrębie zatoki autobusowej oraz warstwy podbudowy z kruszywa łamanego w obrębie parkingu.

Podjuchy- prace-budowlane
Prace w Podjuchach, fot. ZDiTM

Gotowe są już krawężniki i wyspa dzieląca na ul. Metalowej – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. – Wykonawca kontynuuje prace związane z układaniem krawężników i obrzeży oraz podbudów na parkingu P&R oraz na zatoce autobusowej. Trwa układanie nawierzchni w miejscach postojowych oraz nawierzchni jezdni na parkingu i ciągach pieszych.

Podjuchy-prace
Prace w Podjuchach, fot. ZDiTM
węzeł-komunikacyjny-Podjuchy-przebudowa
Prace w Podjuchach, fot. ZDiTM

Co będzie się działo na placu budowy w Podjuchach w najbliższym czasie?

Proces przebudowy na aktualnym etapie zakłada wykonane następujących prac:

  • kontynuacja robót elektrycznych i teletechnicznych w rejonie zatoki autobusowej,
  • kontynuacja prac związanych z układaniem krawężników oraz nawierzchni w rejonie parkingu, zatoki autobusowej i ul. Metalowej,
  • kontynuacja wykonania konstrukcji i nawierzchni chodników,
  • rozpoczęcie układania nawierzchni z kostki kamiennej w rejonie zatoki autobusowej,
  • wykonanie warstwy ścieralnej w ul. Metalowej,
  • kontynuacja prac elektrycznych oraz rozpoczęcie prac instalacyjnych w budynku socjalno-kasowym,
  • montaż stolarki okiennej oraz poszycia dachu w budynku socjalno-kasowym.

Prace w Podjuchach, fot. ZDiTM

Szczegóły projektu w Podjuchach.

Budowa węzła przesiadkowego przy stacji Podjuchy jest elementem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego związanego z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Głównym wykonawcą przedsięwzięcia jest firma MUSING BUD Sp. z o.o.

Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.  Koszt inwestycji został wyceniony na 11,6 mln zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl